Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0052 Lacul Beibugeac
Contact
Societatea Ornitologica Romana a demarat proiectul "Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0052 Lacul Beibugeac", finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL  “MEDIU”.

Proiectul se va intinde pana in anul 2015 si urmareste mentinerea statutului favorabil de conservare al biodiversitatii specifice a bioregiunii stepice prin sprijinirea implementarii retelei Natura 2000. De asemenea, proiectul isi propune sa promoveze bioregiunea stepica in general si elementele naturale specifice din situl Lacul Beibugeac in mod special, prin derularea activitatilor de informare si constientizare a publicului larg.
 
Obiectiv general
Menţinerea statutului favorabil de conservare a biodiversităţii specifice a bioregiunii stepice prin sprijinirea implementării reţelei Natura 2000.

Obiectiv specific 1
Elaborarea şi aprobarea de către autoritatea centrală a planului de management pentru aria naturală protejată Lacul Beibugeac.

Obiectiv specific 2

Evidenţierea fizică şi documentară a limitelor ariei naturale protejate Lacul Beibugeac.

Obiectiv specific 3
Promovarea în rândul comunităţii locale a elementelor naturale specifice din aria naturală protejată Lacul Beibugeac.