Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0059 Lacul Strachina
Contact

Societatea Ornitologica Romana a demarat un nou proiect, care se va derula pana in anul 2015. Proiectul se numeste "Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0059 Lacul Strachina" si este finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL “MEDIU” si cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Proiectul pe care Societatea Ornitologica Romana il implementeaza are ca obiectiv general sa mentina statutul favorabil de conservare al speciilor prioritare la nivel national si comunitar, prin masuri adecvate de management care asigura  in acest fel si cadrul necesar pentru o utilizare durabila a resurselor naturale ca baza de dezvoltare pentru comunitatile locale.

Prin acest proiect, SOR isi propune sa promoveze biodiversitatea stepica, in general, si elementele naturale specifice din situl Lacul Strachina in mod special, iar acest obiectiv specific va fi atins prin derularea activitatilor de informare si constientizare a publicului larg.Datorita caracteristicilor sale unice, Lacul Strachina din judetul Ialomita este o arie de protectie speciala avifaunistica, fiind parte a retelei de arii protejate Natura 2000, si reprezinta una din cele mai importante locuri de cuibarit, de hranire si de odihna pentru speciile de pasari limicole din aceasta regiune.

Obiectiv specific 1
Colectarea şi analizarea datelor şi informaţiilor necesare fundamentării măsurilor de management în situl Natura 2000

Obiectiv specific 2
Crearea cadrului necesar pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor din Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina

Obiectiv specific 3
Evidenţierea fizică şi documentară a limitelor Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina

Obiectiv specific 4
Creşterea gradului de informare privind importanţa pentru conservare a sitului Natura 2000 vizat de proiect, în special, şi a reţelei Natura 2000, în general

Obiectivul specific 5
Creşterea capacităţii custodelui pentru implementarea şi integrarea spaţială a măsurilor de monitorizare şi conservare