Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Blahnita-Mehedinti
Contact

Societatea Ornitologica Romana si WWF Programul Dunare-Carpati Romania au lansat in luna august a anului 2012 proiectul “Elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Blahnita – Mehedinti”, ce are ca obiectiv general mentinerea statutului favorabil de conservare al speciilor prioritare in situl Natura 2000 ROSPA0011 Blahnita prin elaborarea unui set de masuri adecvate de management. Astfel, in urma aplicarii ulterioare a masurilor propuse este asigurat cadrul necesar pentru o utilizare durabila a resurselor naturale ca baza de dezvoltare pentru comunitatile locale.

Proiectul se bazeaza pe implementarea a cinci obiective specifice prin care se vor face cunoscute unele aspecte de interes comunitar, cum ar fi:
- distributia, starea de conservare, marimea si structura populatiei  celor 21 specii de pasari, 5 specii de mamifere, 3 specii de coleoptere, 2 specii de reptile, 2 specii de amfibieni si 2 specii de pesti criteriu pentru desemnarea ariei protejate;
- inventariere a 4 habitate de padure;
- creearea unei baze de date Acces si a unei baze de date GIS ce vor contine datele precizate mai sus in format electronic, accesibile publicului atat la nivel local cat si national;
- vor fi elaborate masuri de conservare pentru toate speciile si habitatele inventariate si cartate.

Totodata unul dintre obiective este de a ridica gradul de informare in ceea ce priveste importanta pentru conservare a sitului Natura 2000 in special, si a retelei Natura 2000 in general. Acest obiectiv va fi implementat prin organizarea unor sesiuni de instruire la nivelul comunitatilor locale integrate in situl Natura 2000 Blahnita si a organizarii unor conferinte de presa pentru constientizarea la nivel national. De asemenea, vor fi organizate si intruniri cu reprezentanti ai vanatorilor si pescarilor locali spre a li se face cunoscute masurile necesare asigurarii starii favorabile de conservare la speciile prioritare. O expozitie mobila integrand imagini si informatii cu privire la fauna, flora si habitatele incluse in ROSPA0011 Blahnita va fi expusa in cadrul localitatilor aferente ariei protejate.

Rezultatul final al proiectului va consta in elaborarea unui Plan de Management pentru aria protejata ROSPA0011 Blahnita, precum si pentru ROSCI0173 Padurea Starmina, ROSCI0306 Jiana, ROSPA0046 Gruia-Garla Mare (numai pentru partea care se suprapune cu Blahnita) si Padurea Bunget, incluse in Blahnita, ce va include toate rezultatele secundare obtinute in urma implementarii obiectivelor specifice ce vor stabili un statut favorabil de conservare pentru speciile si habitatele prioritare.