Anunt angajare responsabil achizitii

Societatea Ornitologică Română organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de responsabil achiziții  (cod COR 214946) în cadrul proiectelor:

I. “Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina”

II. “Elaborarea Planurilor de management pentru ariile  protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săriturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu, ROSPA0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus-Gura Ialomiței”

1. Atribuțiile principale ale postului:
a)    Întocmirea dosarelor procedurilor de achiziție publică conform bugetelor;
b)    Elaborarea documentației de atribuire a contractelor (note justificative, specificații tehnice);
c)    Elaborarea documentelor aferente derulării procedurii de achiziție (raport de evaluare, comunicări către ofertanți, solicitări de clarificări şi răspunsuri la clarificări etc);
d)    Urmărirea desfășurării contractelor încheiate şi documentele aferente (procese verbale, rapoarte, facturi, declarații etc.)
e)    Organizează şi arhivează documentele aferente activității desfășurate;
f)    Responsabil pentru elaborarea şi actualizarea procedurii de achiziție.

2. Cerințe:
a)    Studii superioare de lungă durată, preferabil juridice, economice, administrative;
b)    Experiență în domeniul achizițiilor de cel puțin 1 an; constituie un avantaj experiență în derularea procedurilor în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016;
c)    Cunoștințe solide privind legislația națională aplicabilă în domeniul achizițiilor;
d)    Cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului;
e)    Curs de „expert achiziții publice” sau echivalent;
f)    Cunoașterea programului SEAP, constituie un avantaj;
g)    Abilitatea de a rezolva sarcini multiple, cu termene limită;
h)    Abilitați organizatorice, de interrelaţionare şi negocierea situaţiilor problematice;
i)    Putere de decizie, asumare de responsabilități.

3. Condiţii de desfășurare a procesului de recrutare şi selecție:
Selecția se va desfășura în etape succesive, după cum urmează:
a)    CV și scrisoare de intenție trimise pe adresa office@sor.ro, până cel târziu în 25.08.2017
b)    Interviu.

4. Durata contractului şi forma angajării

a)    20 de luni cu 15 zile perioadă de probă
b)    contract individual de muncă cu normă de 8 ore/zi
Sucursale
Implica-te!
  • Vino alaturi de noi si doneaza pentru protejarea speciilor de pasari din Romania!
  • MembriDevino membru SOR ca sa te poti implica mai direct in toate actiunile noastre comune.
  • VoluntariAlatura-te eforturilor noastre de a face lucrurile mai bune si mai bine!