Share

Investigarea prezenței dropiei în România

Dropia (Otis tarda), cea mai ,,grea” pasăre din Europa (masculul atingând 16 kg), este o specie caracteristică zonelor stepice, care de-a lungul timpului și-a adaptat preferințele de habitat pentru zonele agricole. Cu toate acestea, datorită presiunii antropice ridicate (pierderea și fragmentarea habitatului specific, mecanizarea și intensificarea agriculturii și nu în ultimul rând vânătoarea) arealul european al speciei s-a fragmentat și redus considerabil în secolul XX. Deși până la jumătatea secolului trecut dropia era o pasăre caracteristică pentru câmpiile României, cuibărind la sud de Carpați, în Câmpia de Vest, în Banat și în Dobrogea, astăzi, cu excepția câtorva semnalări sporadice, efectivele speciei pe teritoriul României sunt incerte. Deși declarată Monument al Naturii, populațiile odinioară stabile din Bărăgan și Dobrogea se pare că s-au stins.

Totuși, datorită eforturilor internaționale pentru conservarea populațiilor vulnerabile de dropii din Europa Centrală și de Est, specia merită mai multă atenție și în țară noastră. Dropiile au capacitatea de a parcurge distanțe semnificative prin zbor, devenind foarte vulnerabile în iernile cu multă zăpadă și temperaturi mici, atunci când părăsesc ariile protejate în căutarea hranei. Astfel, dropiile pot apărea și în țară noastră, mai ales în Câmpia de Vest (populațiile din Ungaria), în Banat (cele din Serbia) și în Dobrogea (populațiile din Ucraina și eventual Bulgaria).

Acest proiect a fost conceput de către SOR în parteneriat cu BirdLife International și MME/BirdLife Ungaria pentru a se afla mai multe despre situația dropiei în România: să fie localizate eventualele perechi cuibăritoare, identificate habitatele favorabile pentru iernat și pentru împerechere și informarea localnicilor despre importanța conservării speciei acolo unde ea apare. Împreună cu colegii de la MME/BirdLife Ungaria au fost organizate ieșiri în teren în zonele unde ar fi posibil ca exemplare din Ungaria să traverseze granița în perioada de reproducere sau de iernare. Activitățile de monitorizare au fost realizate în județele Bihor, Arad și Timiș, cu sprijinul voluntarilor SOR, Milvus și al celor din partea Parcului Natural Kőrös-Măros din Ungaria. Au fost observate patru exemplare în aprilie 2007 (între care un mascul în dans nupțial) în județul Bihor în apropierea graniței cu Ungaria.

De asemenea a fost realizată versiunea în limba română a bazei de date aflate pe serverul din Ungaria, accesibilă la adresa: www.tuzok.mme.hu. Baza de date realizată de BirdLife Ungaria a fost creată pentru a facilita acțiunile de conservare a populației central-europene a dropiei în perioada de migrație și de iernare, prin posibilitatea semnalării rapide a observațiilor privind dropia. Totodată, este o bază de date on-line ce poate fi folosită și pentru a stoca informații privind observațiile realizate în timpul perioadei de reproducere și de creștere a puilor. Astfel se pot aduna date în mod rapid și sistematic. Acest website este coordonat de o echipa internațională, care include coordonatorii naționali din fiecare țară din aria de răspândire, inclusiv din România. Deși prin această inițiativa s-a dorit în primul rând să se sprijine Memorandumul de Înțelegere asupra dropiei din cadrul Convetiei asupra Speciilor Migratoare (CMS), se dorește și consolidarea rețelei de specialiști în conservarea dropiei.

Dorim să-i îndemnăm pe toți cei care dețin date (chiar și observații mai vechi) despre dropii să le introducă în baza de date sau să ia legătură cu noi. Sperăm că această inițiativă va fi continuată și vom putea contribui și noi la conservarea acestei specii emblematice!

Dacă ți-a plăcut, distribuie