Share

Achiziții

Pagină dedicată achizițiilor realizate de Societatea Ornitologică Română în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

CE GĂSEȚTI ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE?

Anunțuri de achiziție

Detalii despre bunurile, serviciile sau lucrările care urmează să fie achiziționate, inclusiv specificațiile tehnice și criteriile de selecție.

Documentația de achiziție

Ghiduri și documente necesare pentru participarea la procesul de achiziție, cum ar fi termeni de referință, caiete de sarcini și formulare pentru depunerea ofertelor.

Proceduri de achiziție

Explicarea pașilor și procedurilor ce trebuie urmate de furnizori pentru a participa la procesul de licitație, inclusiv termenele și modul de evaluare a ofertelor.

Anunțuri de atribuire

Rezultatele procesului de achiziție, inclusiv informații despre contractele atribuite și furnizorii câștigători.

Dacă ți-a plăcut, distribuie