Amfibieni

Broasca de mlaștină

Rana arvalis, Amfibieni, Familia Ranidae

Broasca de pământ brună

Pelobates fuscus, Amfibieni, Familia Pelobatidae

Broasca de pământ verde

Pelobates syriacus, Amfibieni, Familia

Broasca mare de lac

Pelophylax ridibundus, Amfibieni, Familia Ranidae

Broasca mică verde

Pelophylax lessonae, Amfibieni, Familia Ranidae

Broasca râioasă brună

Bufo bufo, Amfibieni, Familia Bufonidae

Broasca râioasă verde

Bufo viridis, Amfibieni, Familia Bufonidae

Broasca roșie de munte

Rana temporaria, Amfibieni, Familia Ranidae

Broasca roșie de pădure

Rana dalmatina, Amfibieni, Familia Ranidae

Mai mult