Share

POIM Moldova

Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioara Prut, Eleșteiele Jijiei și Miletinului și Balta Teiva Vișina

Proiectul implementat de SOR se numește „Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioara Prut, Eleșteiele Jijiei și Miletinului și Balta Teiva Vișina” și va dura trei ani. 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Are o valoare de 10.631.131 de lei și va realiza planul de management pentru aceste arii naturale protejate, o adevărată constituție care reglementează toate activitățile din aceste zone.

Acest Plan de Management se realizează în mod participativ. Biologii sunt cei care propun măsurile de conservare, după ce studiază întreaga zonă, dar măsurile sunt discutate cu toți factorii implicați, de la piscicultori la agricultori, autorități locale sau autorități de mediu. Sunt măsuri care să protejeze speciile periclitate sau vulnerabile de pe Lista Roșie IUCN și care se întâlnesc și în aceste zone.

În cele patru arii naturale protejate, apar frecvent specii vulnerabile la nivel național sau global, precum rața roșie, acvila de câmp, vânturelul de seară. În sit, apare și cea mai mare acvilă din Europa – codalbul, dar și cea mai periclitată specie de gâscă sălbatică – gâsca cu gât roșu, a cărei populație mai numără aproximativ 50.000 de exemplare pe glob.

Zona umedă de la Larga Jijia (Delta Moldovei) este la ora actuală un loc ideal pentru păsările de apă și limicole. Aici este cea mai mare colonie de stârci, egrete și lopătari din Moldova. Este situl care îndeplinește în zona Moldovei, cele mai multe criterii – cinci – pentru a fi desemnat sit Ramsar, procedeu demarat deja de APM Iași împreună cu SOR Iași. Cel mai important este faptul că situl poate adăposti la un moment dat peste 20.000 de păsări.

Obiectivul general al proiectului
Proiectul va acoperi 3 situri Natura 2000 și o rezervație naturală, planurile de management elaborate în mod participativ, cu implicarea factorilor interesați, stabilind cadrul necesar conservării pe termen lung a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național și dezvoltării durabile a acestor arii naturale protejate, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al programului – creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate.

Planul de management al unei arii naturale protejate este un document care precizează scopul ariei protejate (protecția și conservarea biodiversității specifice) și descrie în mod detaliat măsurile care trebuie luate pentru atingerea acestui scop, integrând necesitățile de protecție a biodiversității cu cele ale dezvoltării sociale și economice.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Colectarea și analizarea datelor pentru cele 8 studii necesare fundamentării planurilor de management și măsurilor de conservare.

2. Elaborarea și aprobarea planului de management pentru ROSPA0109 Acumulările Belcești și a Planului de management integrat pentru ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioara Prut, ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina.

3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la conservarea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național din ariile protejate vizate de proiect.

4. Creșterea capacității custodelui pentru implementarea planurilor de management și integrarea spațială a măsurilor de conservare.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Dacă ți-a plăcut, distribuie