Share

POIM Moldova

Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioara Prut, Eleșteiele Jijiei și Miletinului și Balta Teiva Vișina

Balta Teiva Vișina este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (International Union for Conservation of Nature). Este o rezervație naturală de tip acvatic situată în județul Iași, pe teritoriul administrativ al comunei Popricani.

Rezervația naturală protejează vechi meandre ale Jijiei (în prezent, complet separate de cursul principal, astfel încât luciul de apă are o suprafață variabilă de la un an la altul) din zona de confluență Jijia-Prut, respectiv:

– o gârlă, numită Vişina, aflată la nord în vecinătatea eleşteielor fermei piscicole Ţigănaşi şi a canalului colector de desecare; are caracter permanent

– a doua gârlă, numită Teiva, aflată spre sud (în apropierea DN Iași – Sculeni); are caracter temporar, ca urmare a ridicării digurilor de apărare care izolează ambele gârle, atât de Prut, cât şi de Jijia

Rezervația naturală are o suprafață de 6,9 hectare și este inclusă în totalitate în situl Natura 2000 Eleșteiele Jijiei și ale Miletinului (ROSPA0042). Balta Teiva Vișina reprezintă o zonă umedă (luciu de apă) cu scop de protecție pentru mai multe specii a ihtiofaunei din România. Printre elementele protejate se află o specie de pește de apă dulce din familia Cyprinidae, cunoscută sub denumirea de lin (Tinca tinca).

Specii reprezentative
Rezervația naturală Balta Teiva Vișina protejează specii importante de pești pentru biodiversitate, precum linul (Tinca tinca), crapul (Cyprinus carpio carpio), carasul (Carassius auratus gibelio), bibanul (Perca fluviatilis) și știuca (Esox lucius). Tot aici s-a reintrodus experimental țigănușul (Umbra krammeri).

În formularul de constituire a rezervației, apar menționate 8 specii și genuri de plante, respectiv, 18 specii de pești (cinci fiind menționate ca specii protejate), 6 specii de amfibieni, 4 specii de reptile și 33 de specii de păsări. Printre cele mai reprezentative specii protejate pentru această arie sunt stârcul roșu (Ardea purpurea), egreta mare (Ardea alba), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), rața roșie (Aythya nyroca) și pițigoiul de stuf (Panurus biarmicus).

În zonă vin de pe Valea Prutului și vânează și codalbul (Haliaeetus albicilla), acvila mică (Aquila pennata), uliul porumbar (Accipiter gentilis) sau șerparul (Circaetus gallicus).

Migrația de toamnă a acestor păsări este favorizată de faptul că gârla Teiva are caracter temporar, ca urmare a ridicării digurilor de apărare, astfel fiind accesibilă bogăția de nevertebrate a acestor habitate, în apa mică sau în mâlul proaspăt. Așa se explică numărul mare de păsări care, în zborul lor spre și dinspre cartierele de iernare, se opresc în aceste zone umede pentru odihnăși hrănire.

Rezervația naturală Balta Teiva Vișina este inclusă în totalitate în situl Natura 2000 Eleșteiele Jijiei și ale Miletinului (ROSPA0042).

Natura 2000 este cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume. Asta nu înseamnă interdicții pentru proprietarii terenurilor din zonă, ci doar câteva restricții: să nu exploateze, să polueze terenul sau să vâneze speciile protejate în afara calendarului și nivelului admis. Mai mult, dacă vor urma un eventual plan de management comunitar, proprietarii ar putea primi și compensații financiare.

Pentru a marca Ziua Mondială a Zonelor Umede, Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Iaşi desfăşoară în fiecare an acţiuni educative tematice în şcoli precum şi întruniri specifice în care este prezentat potenţialul zonei Eleșteelor Jijiei și Miletinului