Share

POIM Moldova

Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioara Prut, Eleșteiele Jijiei și Miletinului și Balta Teiva Vișina

Reţeaua Natura 2000 este o iniţiativă a Uniunii Europene prin care se acordă recunoaştere şi protecţie legislativă ariilor naturale care găzduiesc specii şi habitate rare sau ameninţate.

Proiectul deşfăşurat de SOR cuprinde astfel de zone de importanţă deosebită pentru faună şi floră şi urmăreşte creşterea gradului de conservare al speciilor şi habitatelor din aceste regiuni naturale.

Pe lângă proiectele care asigură protecţie legislativă biodiversităţii, este nevoie ca oamenii care locuiesc ȋn ariile protejate sau le vizitează să fie conştienţi de imperativul protejării naturii.

Majoritatea ariilor protejate cuprinse ȋn proiect sunt oaze de biodiversitate care adăpostesc numeroase specii de mamifere, amfibieni şi reptile şi atrag anual sute de mii de păsări aflate ȋn migraţie.

Ȋn „Delta Moldovei”, au fost observate peste 200 de specii de păsări, ceea ce ȋnseamnă peste 50% din avifauna ȋntregii ţări. Specii rare pentru România, vulnerabile sau ameninţate la nivel global, găsesc an după an pe malurile şi luciul apelor locuri de răgaz şi hrana care le ajută să reziste lungului drum către locurile de iernat sau cuibărit.

Biologii implicați în proiect au descoperit deja o specie nouă de insectă pentru fauna României aici. O specie unicat de lalea poate fi găsită aici, deci biodiversitatea încă mai ascunde surprize.

Gunoaiele pot fi ȋnghiţite de animale care caută hrană; zgomotele puternice pot determina păsările să ȋşi abandoneze puii vulnerabili; acumulările de deşeuri pot distruge habitatele anumitor specii, iar vânătoarea produce victime exponenţial, deoarece alicele uzate sunt ȋnghiţite accidental de păsări care le confundă cu nisipul, apoi se intoxică cu plumbul şi mor.

Regulile esenţiale pentru turişti, dar şi pentru localnici, ar putea fi sumarizate la trei: “NU murdări!”, “NU distruge!” şi “Nu ucide!”, iar acestora li se adaugă restricţiile legate de aprinderea focurilor şi camping – activităţi interzise ȋn ariile protejate.

Principala autoritate ȋn domeniul mediului este Agenţia de Protecţie a Mediului – APM Iași, iar Garda de Mediu este instituţia căreia ȋi puteţi semnala activităţile cu impact negativ asupra mediului natural.

Stakeholderi din ariile naturale protejate:

Consiliul Județean Iași

Primăria Belcești

Primăria Cotnari

Primăria Ceplenița

Primăria Coarnele Caprei

Primăria Deleni