Specii vulnerabile

Conservarea gâștelor cu gât roșu

Specia cuibărește în peninsulele Taimyr, Gydan și Yamal din tundra rusească. Își așează cuiburile în apropierea celor de șoim călător (Falco peregrinus) și de bufniță polară (Bubo scandiaca), specii care le oferă protecție față de prădătorii tereștri. Sezonul de cuibărit depinde și de numărul mare sau mic de lemingi, specie de rozător care îi poate […]

Conservarea șoimului dunărean în NE Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia

Populația soimilor dunăreni din Europa este estimată la aproximativ 450 de perechi. În prezent în Ungaria și Slovacia trăiesc 47% din totalul menționat. Specia este amenințată cu dispariția în lumea întreagă, este listată în Anexă I a Directivei Păsări a Uniunii Europene și este o specie prioritară în derularea proiectelor Life-Nature. Începând cu anul 2006 […]

Conservarea acvilei țipătoare mici în România

Acest proiect are finanțare prin proiectul Life al Uniunii Europene și se va derula pe parcursul a patru ani, în perioada 2010-2013. Proiectul are ca principal obiectiv crearea condițiilor optime pentru asigurarea stării favorabile de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populația de acvilă țipătoare mică la nivelul Uniunii Europene. Semnificația proiectului crește dat […]

Investigarea prezenței dropiei în România

Dropia (Otis tarda), cea mai ,,grea” pasăre din Europa (masculul atingând 16 kg), este o specie caracteristică zonelor stepice, care de-a lungul timpului și-a adaptat preferințele de habitat pentru zonele agricole. Cu toate acestea, datorită presiunii antropice ridicate (pierderea și fragmentarea habitatului specific, mecanizarea și intensificarea agriculturii și nu în ultimul rând vânătoarea) arealul european […]

Salvați pelicanul creț în Delta Dunării

Proiectul „Salvați Pelecanus crispus în Delta Dunării” a fost finanțat prin programul LIFE-Nature (L‘Instrument Financier pour l‘Environnement) al Uniunii Europene. Programul a fost lansat de Comisia Europeană în anul 1992 pentru a oferi sprijin financiar proiectelor care contribuie dezvoltarea, actualizarea și implementarea politicilor comunitare de mediu. Obiectivul specific al secțiunii LIFENature este de a contribui […]

Îmbunătățirea condițiilor de iernare pentru Branta ruficolis la Techirgiol

În perioada 2005 – 2008, Societatea Ornitologică Română, în parteneriat cu Regia Națională Apele Române (Direcția Ape Dobrogea – Litoral) și Primăria Techirghiol, a derulat un proiect pentru îmbunătățirea condițiilor de iernare a gastelor cu gât roșu în zona lacului Techirghiol, județul Constanța, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Life Nature. Gâscă cu gât roșu […]

Protecția păsărilor și mamiferelor din Stepa Dobrogei

În perioada 2004 – 2005 SOR  a derulat 2 proiecte pentru protejarea a trei specii de păsări rare și periclitate: acvilă de câmp (Aquila heliaca) , vânturelul mic (Falco naumanni) și șoimul dunărean (Falco cherrug)și două mamifere – popândăul (Spermophilus citellus) și grivanul (Mesocricetus newtoni). Speciile de păsări amintite sunt în declin atât în România […]

Salvarea coloniei de pelican creț de pe insula Ceaplace

În anul 2004, Societatea Ornitologică Română a desfășurat un proiect în cooperare cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru a stopa eroziunea apei asupra insulei Ceaplace, loc de cuibărit pentru cea de-a treia colonie de pelican creț ca mărime din Europa. În cadrul proiectului, finanțat de Fondul Disney pentru Conservarea Animalelor Sălbatice (Disney Wildlife Conservation Fund) și […]