Share

ROSPA0059 Lacul Strachina

Societatea Ornitologică Română a demarat un nou proiect, care se va derula pana în anul 2015. Proiectul se numește „Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0059 Lacul Strachina” și este finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „MEDIU” și cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională.

 

Proiectul pe care Societatea Ornitologică Română îl implementează are ca obiectiv general să mențină statutul favorabil de conservare al speciilor prioritare la nivel național și comunitar, prin măsuri adecvate de management care asigură  în acest fel și cadrul necesar pentru o utilizare durabilă a resurselor naturale ca bază de dezvoltare pentru comunitățile locale.

Prin acest proiect, SOR își propune să promoveze biodiversitatea stepică, în general, și elementele naturale specifice din situl Lacul Strachina în mod special, iar acest obiectiv specific va fi atins prin derularea activităților de informare și conștientizare a publicului larg.

Datorită caracteristicilor sale unice, Lacul Strachina din județul Ialomița este o arie de protecție specială avifaunistică, fiind parte a rețelei de arii protejate Natura 2000, și reprezintă una din cele mai importante locuri de cuibărit, de hrănire și de odihnă pentru speciile de păsări limicole din această regiune.

 

Obiectiv specific 1

Colectarea şi analizarea datelor şi informaţiilor necesare fundamentării măsurilor de management în situl Natura 2000

Obiectiv specific 2

Crearea cadrului necesar pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor din Aria de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina

Obiectiv specific 3

Evidenţierea fizică şi documentară a limitelor Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina

Obiectiv specific 4 

Creşterea gradului de informare privind importanţa pentru conservare a sitului Natura 2000 vizat de proiect, în special, şi a reţelei Natura 2000, în general

Obiectivul specific 5

Creşterea capacităţii custodelui pentru implementarea şi integrarea spaţială a măsurilor de monitorizare şi conservare

Dacă ți-a plăcut, distribuie