Share

ROSPA0059 Lacul Strachina

Lacul Strachina se află în județul Ialomița, pe teritoriul orașului Țăndărei și al satului valea Ciorii, chiar în apropierea DN 2, cea mai folosită cale de deplasare de la Slobozia către Tulcea.

Lacul, în sine, a fost folosit pentru piscicultură încă din anii 1950, iar acum este concesionat cu același scop. Faptul că aici există pești a atras mereu păsările. Terenurile din vecinătatea lacului sunt în mare parte terenuri agricole sau islazuri, iar prezența popandailor nu trebuie să mire pe nimeni. 

Lacul Strachina a devenit Arie de Protecție Specială Avifaunistică în 2002, conform Hotarârii nr 297/23. 12.2002, a Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române şi Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa 17/24.03.2003. Prin H.G. 2151 /2004 Lacul Strachina a fost desemnat „Arie Naturală Protejată”.

Lacul Strachina a fost desemnat „Arie de Protecţie Specială Avifaunistică” (SPA), ROSPA0059, conform H.G. 1284/2007 privind declararea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Natura 2000 este cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume. 

Lacul Strachina se află situat în regiunea biogeografică stepică a României, în Bărăganul Central, care este o subdiviziune de est a Câmpiei Române. Zona este situată, astfel, într-o câmpie de tip fluvio – lacustră. Câmpia Strachinei face parte din categoria câmpiilor de tip bălți dunărene vechi care provin din foste bălți dunărene extinse pe diagonala Bărăganului Central și Sudic.       

Altitudinea maximă a teritoriului este de 41 de metri, cea minimă este de 10 metri, iar media este de 25,5 metri. Teritoriul se caracterizează printr-o fragmentare redusă, cu văi puțin adânci, predominante sunt suprafețele plane.