Share

Salvați pelicanul creț în Delta Dunării

Proiectul „Salvați Pelecanus crispus în Delta Dunării” a fost finanțat prin programul LIFE-Nature (L‘Instrument Financier pour l‘Environnement) al Uniunii Europene. Programul a fost lansat de Comisia Europeană în anul 1992 pentru a oferi sprijin financiar proiectelor care contribuie dezvoltarea, actualizarea și implementarea politicilor comunitare de mediu.

Obiectivul specific al secțiunii LIFENature este de a contribui la implementarea legislației de protecția naturii a UE: Directiva „Păsări” (79/409/EEC) și Directiva „Habitate” (92/43/EEC) și, în particular, dezvoltarea rețelei Natura 2000 pentru managementul „în situ” și conservarea celor mai remarcabile habitate și specii din fauna și flora Europei.

Scopul proiectului a fost stabilizarea și eventual creșterea populației cuibăritoare de pelicani creți din Delta Dunării.

Pentru combaterea celor mai semnificative amenințări identificate au fost stabilite următoarele obiective specifice:

– asigurarea coerenței măsurilor de conservare a pelicanilor creți în România;

– îmbunătățirea statutului legal de protecție al locațiilor folosite pentru cuibărit de pelicanii creți;

– consolidarea și suplimentarea suprafețelor disponibile pentru amplasarea cuiburilor;

– creșterea nivelului de cunoaștere și înțelegere a valorii și importanței speciei pentru biodiversitatea Deltei și promovarea unei atitudini favorabile față de păsări;

– reducerea mortalității din cauza coliziunilor cu firele electrice;

– diminuarea deranjului din cauza activităților umane.

Dacă ți-a plăcut, distribuie