Share

International WaterBird Count

Un program internațional de monitoring pe termen lung al efectivelor speciilor de păsări legate de mediul acvatic

Programul se bazează pe evaluarea aproximativ sincronă la nivel mondial a unei rețele de zone umede. Numărătoarea păsărilor are loc în anumite situri importante pentru păsările acvatice, situri caresunt vizitate, pe cât posibil, în fiecare an.

Ce sunt păsările de apă?

Conform accepțiunii internăționale, sunt definite ca “specii de păsări care sunt ecologic dependente de zonele umede”. În această categorie intră familiile clasice de păsări de apă (cum ar fi corcodeii, stârcii, rațele, ploierii, pescărușii etc.) dar și specii ecologic dependente de zonele umede din alte grupuri ca rapitoarele (codalbul, eretele de stuf etc.) sau păsările cântătoare (presură de stuf). 

La ce folosește “Recensământul Păsărilor de Apă”?

Datele adunate în acest program oferă informații cruciale privind starea și evoluția efectivelor păsărilor de apă și a habitatelor acestora. Scopurile programului sunt:  

  • monitorizarea efectivelor păsărilor de apă
  • evaluarea schimbărilor numerice și de distribuție
  • identificarea zonelor umde de importanță majoră
  • oferirea de informații care să contribuie la protecția și managementul speciilor prin tratate internaționale sau legislație națională

Concret, datele adunate în cadrul progamului în România, au fost folosite, printre altele, la identificarea Ariilor de Importantă Avifaunistică (criteriul C4 – situri care găzduiesc în mod constant cel puțin 20.000 de exemplare de păsări acvatice). Zonele respective au fost propuse ca arii Natură 2000, pentru a avea astfel statut de protecție la nivel european.

Cine poate participa?

Orice persoană care cunoaște păsările și este dornică să participe voluntar într-un program de monitorizare. 

Cum se desfășoară?

Numărătoarea are loc în fiecare an în perioada 10 – 20 ianuarie. Fiecare sit se vizitează o singură dată, înregistrându-se într-un formular standard toate speciile de păsări de apă, dar și informații sumare despre situl vizitat. Se realizează astfel o numărătoare “sincronă” la nivel mondial, obținându-se o “fotografie instant” a efectivelor de păsări, de-a lungul întregii zone de distribuție. Este evident că nu pot fi acoperite toate zonele umede, de accea este recomandat să ne focalizăm resursele asupra siturilor importante pentru iernarea păsărilor, în special Ariile de Importantă Avifaunistică. Este foarte important ca siturile să fie recenzate în fiecare an pentru a avea o imagine reală a evoluției acestora în timp. De asemenea este important să adunăm date despre fiecare sit vizitat, chiar dacă nu au fost văzute păsări în acel sit (ex. lacuri înghețate).

De ce avem nevoie?

Un binoclu este obligatoriu (modele recomandate: 8X40 – 50 sau 10X40 – 50). Luneta este rocomandabila mai ales pentru habitate mai întinse. De asemenea avem nevoie de un determinator și de formularul de teren care trebuie completat integral. Este recomandabil să avem și o harta a zonei pentru orientare și stabilirea locurilor de observație. Să nu uităm și de îmbrăcămintea groasă potrivită pentru acest sezon.

Ce urmează?

Fișele completate se trimit coordonatorilor naționali. Datele se centralizează într-o bază de date națională și apoi sunt trimise către Wetlands International. Pe baza datelor se alcătuiește un raport anual și se estimează mărimile populațiilor și tendințele acestora multianuale.  

Dacă ți-a plăcut, distribuie