Share

ROSPA0052 Lacul Beibugeac

Societatea Ornitologică Română a demarat proiectul “Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0052 Lacul Beibugeac”, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  “MEDIU”.

Proiectul se va întinde până în anul 2015 și urmărește menținerea statutului favorabil de conservare al biodiversității specifice a bioregiunii stepice prin sprijinirea implementării rețelei Natură 2000. De asemenea, proiectul își propune să promoveze bioregiunea stepica în general și elementele naturale specifice din situl Lacul Beibugeac în mod special, prin derularea activităților de informare și conștientizare a publicului larg.

Obiectiv general

Menţinerea statutului favorabil de conservare a biodiversităţii specifice a bioregiunii stepice prin sprijinirea implementării reţelei Natură 2000.

Obiectiv specific 1

Elaborarea şi aprobarea de către autoritatea centrală a planului de management pentru aria naturală protejată Lacul Beibugeac.

Obiectiv specific 2

Evidenţierea fizică şi documentară a limitelor ariei naturale protejate Lacul Beibugeac.

Obiectiv specific 3 

Promovarea în rândul comunităţii locale a elementelor naturale specifice din aria naturală protejată Lacul Beibugeac.

Dacă ți-a plăcut, distribuie