Share

Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0052 Lacul Beibugeac

Pe teritoriul ariei naturale protejate sunt interzise mai multe activități.

–   NU faceți focul!

–   NU campați!

–   NU furați ouăle păsărilor!

–   NU aruncați gunoaie!