Share

Panouri informativ-educative pentru protejarea șoimului dunărean

Din 11 aprilie 2024, în localitățile Adamclisi și Saraiu este semnalată prezența șoimului dunărean, dar și derularea proiectului Life for Falcons în siturile Natura 2000 Aliman-Adamclisi și Stepa Saraiu–Horea, proiect dedicat conservării acestei specii rare de șoim, clasificată Periclitată, conform Listei Roșii atât în România, cât și în Bulgaria.

Acțiunea s-a desfășurat în strânsă colaborare cu administrațiile locale din comunele Saraiu și Adamclisi, care ne-au oferit sprijinul necesar pentru identificarea amplasamentului potrivit pentru panouri, astfel încât să poată fi accesibile nu doar comunității locale, în special școlarilor, ci și celor care se află în trecere prin aceste locuri. Fiecare panou este situat în zona centrală a comunei, în apropierea școlii și sediului primăriei, și la instalarea acestora am primit ajutor din partea administrațiilor locale din Saraiu și Adamclisi, cărora le mulțumim pentru implicare.

Educația este o componentă esențială în procesul de conservare a speciilor. În fiecare proiect de conservare pe care organizația noastră îl derulează activitățile  educative și de informare a comunităților locale și publicului larg au o pondere mare, din necesitatea de a crește gradul de conștientizare asupra problemelor cu care se confruntă speciile amenințate, dar și de înțelegere a valorii pe care acestea o au pentru locul respectiv și pentru lumea vie. De aceea panourile au fost concepute pentru a atrage atenția și a prezenta informațiile într-o formă care să provoace curiozitatea și interesul de a afla mai multe despre șoimul dunărean, biodiversitatea acestor două arii naturale protejate și scopul proiectului Asigurarea refacerii populației șoimului dunărean, specie periclitată în Bulgaria și sudul României (LIFE20 NAT/BG/001162).

În plus, pentru o mai bună cunoaștere a rolului și importanței șoimului dunărean și a păsărilor răpitoare într-un ecosistem, am ales ca pe una din fețele panoului să includem o listă ilustrată a speciilor de păsări de pradă care sunt prezențe comune în zonele de câmpie ale României. Prin acest demers educativ urmărim ca din ce în ce mai mulți semeni și mai ales copiii să ajungă să le recunoască atunci când le privesc în zbor sau le remarcă prezența în apropiere, să cunoască și să aprecieze diversitatea faunei și unicitatea fiecărei specii.

Considerăm că panourile amplasate în această zi sunt mai mult decât o semnalare a desfășurării unui proiect de conservare, sunt pietre de hotar care arată publicului că este necesar un efort comun din partea specialiștilor și a comunității pentru a nu depăși granița de la care protejarea șoimului dunărean va fi imposibilă sau posibilă, dar cu un cost foarte mare.

Dacă ți-a plăcut, distribuie