Share

Agricultură pentru biodiversitate

Agricultură pentru biodiversitate în România: promovarea și facilitarea accesului fermierilor la fondurile pentru dezvoltare rurală

Prin acest proiect, SOR și partenerii își propun să ajute la conservarea biodiversității în Dobrogea prin stabilirea unui sistem de referință ce va facilita accesul fermierilor la fondurile primite de România prin Politica Agrară Comunitară, precum și prin influențarea politicilor agrare. Astfel, agricultura practicată de fermieri va avea efecte benefice asupra biodiversității și, în special, asupra speciilor de păsări ce folosesc terenurile agricole pentru hrănire și/sau cuibărit.

Zona geografică vizată: Dobrogea

Durata: decembrie 2009 – noiembrie 2010

Finanțatori: Guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European. Pentru informații oficiale despre Mecanismul financiar SEE și Programul Norvegian de Cooperare, accesați: www.eeagrants.org

Background: Sistemul tradițional de practicare a agriculturii în România a făcut ca, în prezent, țară noastră să fie caracterizată printr-o biodiversitate ridicată pe terenurile agricole, distingându-se în mod special prin numărul mare de specii de păsări. 

România a elaborat în conformitate cu legislația comunitară în vigoare Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007–2013, care respectă liniile strategice de dezvoltare rurală ale UE ce guvernează acest domeniu, precum și realitățile și nevoile identificate în spațiul rural românesc. Prin acest Program s-a avut în vedere îmbunătățirea echilibrului dintre dezvoltarea economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale, menținerea și creșterea atractivității zonelor rurale – ca elemente de bază în diversificarea activităților economice.

În momentul derulării proiectului existau două măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole accesibile fermierilor din Dobrogea: Măsura 214 – Plăti Agro-mediu și Măsura 212 – Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate altele decât cele montane.

Dacă ți-a plăcut, distribuie