Share

Blahnița-Mehedinți

Societatea Ornitologică Română și WWF Programul Dunăre-Carpați România au lansat în luna august a anului 2012 proiectul ,,Elaborarea planului de management al sitului Natura 2000 Blahnița – Mehedinți”.

Proiectul are ca obiectiv general menținerea statutului favorabil de conservare al speciilor prioritare în situl Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița prin elaborarea unui set de măsuri adecvate de management.

Astfel, în urmă aplicării ulterioare a măsurilor propuse este asigurat cadrul necesar pentru o utilizare durabilă a resurselor naturale ca baza de dezvoltare pentru comunitățile locale.

Proiectul se bazează pe implementarea a cinci obiective specifice prin care se vor face cunoscute unele aspecte de interes comunitar, cum ar fi:
– distribuția, starea de conservare, mărimea și structura populației celor 21 specii de păsări, 5 specii de mamifere, 3 specii de coleoptere, 2 specii de reptile, 2 specii de amfibieni și 2 specii de pești criteriu pentru desemnarea ariei protejate;
– inventariere a 4 habitate de pădure;
– creearea unei baze de date acces și a unei baze de date GIS ce vor conține datele precizate mai sus în format electronic, accesibile publicului atât la nivel local, cât și național;
– vor fi elaborate măsuri de conservare pentru toate speciile și habitatele inventariate și cartate.

Totodată unul dintre obiective este acela de a ridica gradul de informare în ceea ce privește importanța pentru conservare a sitului Natura 2000 în special, și a rețelei Natura 2000 în general. Acest obiectiv va fi implementat prin organizarea unor sesiuni de instruire la nivelul comunităților locale integrate în situl Natura 2000 Blahnița și a organizării unor conferințe de presă pentru conștientizarea la nivel național. De asemenea, vor fi organizate și întruniri cu reprezentanți ai vânătorilor și pescarilor locali, spre a li se face cunoscute măsurile necesare asigurării stării favorabile de conservare la speciile prioritare. O expoziție mobilă integrând imagini și informații cu privire la fauna, flora și habitatele incluse în ROSPA0011 Blahnița va fi expusă în cadrul localităților aferente ariei protejate.

Rezultatul final al proiectului va consta în elaborarea unui Plan de Management pentru aria protejată ROSPA0011 Blahnița, precum și pentru ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana, ROSPA0046 Gruia-Gârlă Mare (numai pentru partea care se suprapune cu Blahnița) și Pădurea Bunget, incluse în Blahnița, ce va include toate rezultatele secundare obținute în urma implementării obiectivelor specifice ce vor stabili un statut favorabil de conservare pentru speciile și habitatele prioritare.

Dacă ți-a plăcut, distribuie