Share

Protecția păsărilor și mamiferelor din Stepa Dobrogei

În perioada 2004 – 2005 SOR  a derulat 2 proiecte pentru protejarea a trei specii de păsări rare și periclitate: acvilă de câmp (Aquila heliaca) , vânturelul mic (Falco naumanni) și șoimul dunărean (Falco cherrug)și două mamifere – popândăul (Spermophilus citellus) și grivanul (Mesocricetus newtoni). Speciile de păsări amintite sunt în declin atât în România cât și pe întreg teritoriul Europei. În țară, avem între 10-20 de perechi de acvilă de câmp, 1-5 perechi de vânturel mic și doar 5-10 perechi de șoim dunărean. Factorii periclitanți sunt: lipsa locurilor de cuibărit, deranjul, electrocutarea, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și otrăvirea. 

Proiectele au fost finanțate de Fundația Rufford în colaborare cu Fundația Whitley Laing și RSPB.

Rezultate

– evaluarea populațiilor aparținând speciilor amintite precum și a distibuției acestora;

– cartarea habitatelor acestor specii în zona studiată;

– publicarea broșurii Valorile naturale ale stepei dobrogene și a posterului Șoimul dunărean;

– amplasarea a 14 cuiburi artificiale pentru șoimul dunărean;

– activități de educație și conștientizare a publicului.

Dacă ți-a plăcut, distribuie