Share

POIM Moldova

Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioara Prut, Eleșteiele Jijiei și Miletinului și Balta Teiva Vișina

Sărăturile Jijia Inferioară Prut (ROSCI0222) se află pe teritoriul județului Iași, pe raza comunelor Andrieșeni, Gropnița, Movileni, Popricani, Probota, Trifești, Țigănași, Victoria și Vlădeni.

Situl, cu o suprafață de 10.613 ha, a fost desemnat pentru a conserva zone umede din Câmpia Moldovei (lacuri, bălţi, eleştee, canale şi albii de râu) alături de zone ripariene, de lizieră, pajişti şi sărături care adăpostesc şase tipuri de habitate de interes comunitar, dintre care unul este prioritar pentru conservare.

Zonele acvatice prezintă o deosebită importanţă atât pentru peşti, amfibieni şi reptile, printre care se remarcă cele de interes comunitar ca zvârluga, buhaiul de baltă cu burta roşie, tritonul cu crestă şi ţestoasa de apă, cât şi pentru avifaună, care iese aici în evidenţă printr-o mare diversitate specifică, 205 specii, dintre care 117 cuibăritoare.

De remarcat este numărul mare de exemplare din aceste specii pentru care zona este unul dintre cele mai importante teritorii de cuibărit din bazinul românesc al Prutului, un loc de popas bogat în hrană şi liniştit în timpul migraţiei sau unul din cartierele cele mai căutate din estul României pentru iernare.

Valoarea sitului pentru conservare este completată de prezenţa unui fluture de noapte mai rar în fauna României, fluturele buhă.

Specii reprezentative
Situl prezintă suprafeţe mari de luciu de apă, stufărişuri şi păpurişuri mai mult sau mai puţin compacte, canale şi diguri, suprafeţe mlăştinoase, pajişti cu ierburi scunde şi de sărătură. Pajiştile stepice sunt prezente în aval de lacul Hălceni şi sunt caracterizate de prezenţa asociaţiilor de păiuş stepic cu alte specii de păiuş, alături de care se mai întâlnesc firuţa de fâneţe, pirul cristat şi cel târâtor, zâzania, sulfina galbenă, pelinul, trifoiul târâtor şi altele.

În zonă este menţionată şi prezenţa unei specii de stânjenel extrem de rare. Vegetaţia higrofilă este favorizată de adâncimea redusă a apei, fiind prezente specii ca stuful, papura, rugina, pipirigul şi rogozul. Pe luciul apei plutesc lintiţa, broscariţa şi plutnica, iar masa apei este invadată de specii de plante ca troscotul de baltă, iarba de baltă şi mana-apei.

Din punct de vedere al avifaunei, situl se remarcă prin cea mai mare colonie de stârci din bazinul românesc la Prutului, precum și prin cea mai mare populație de păsări limicole clocitoare din estul României (cu excepția Deltei Dunării). Au fost identificate opt specii strict ocrotite la nivel global: cormoranul mic (Microcarbo pygmeus), gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), gârlița mică (Anser erythropus), codalbul (Haliaeetus albicilla), acvila de câmp (Aquila heliaca), cristelul de câmp (Crex crex) și becațina mare (Gallinago media).

Apecte socio-economice
Râul Prut a fost declarat sit Natura 2000 datorită prezenței pe cursul său a unor habitate protejate la nivel european de păduri de stejar, ulm și frasin și a unor lacuri și iazuri ce oferă adăpost pentru numeroase specii de păsări.

Localnicii din zona Sărăturilor Jijia Inferioară Prut se ocupă cu creșerea animalelor și cultivarea plantelor, prelucrarea produselor de origine animală, pscicultură și apicultură.

Pe teritoriul sitului sunt incluse, de asemenea, pășuni și terenuri arabile, precum și pâlcuri de pădure și tufărișuri în apropierea zonelor umede. Acestea sunt esențiale pentru conservarea speciilor care se hrănesc și se odihnesc aici.

Natura 2000 este cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume. Asta nu înseamnă interdicții pentru proprietarii terenurilor din zonă, ci doar câteva restricții: să nu exploateze, să polueze terenul sau să vâneze speciile protejate în afara calendarului și nivelului admis. Mai mult, dacă vor urma un eventual plan de management comunitar, proprietarii ar putea primi și compensații financiare.