Share

POIM Moldova

Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioara Prut, Eleșteiele Jijiei și Miletinului și Balta Teiva Vișina

În județul Iași, în apropierea comunelor Cotnari, Belcești, Ceplenița, Coarnele Caprei și Deleni se află aria naturală protejată Acumulările Belcești (ROSPA0109), o suprafață de peste 2.000 de hectare unde păsările se simt ca la ele acasă.

Au bălți și ape curgătoare, maluri mlăștinoase, pajiști inundabile, pășuni, terenuri arabile, stufăriș, pâlcuri de pădure și tufărișuri care le asigură condiții bune de cuibărit și hrană.

Din sit fac parte acumulările de pe valea râului Bahlui, din dreptul localității Tansa (Lacul Belcești – Tansa), dar și salba de iazuri de pe valea pârâului Gurguiata, până la confluența acestuia cu Bahluiul.

Acumulările Belcești sunt o zonă importantă de hrănire și odihnă pentru speciile de păsări acvatice și semi-acvatice în perioada de migrație, în special pentru lopătar (Platalea leucorodia), una dintre păsările declarate Monument al naturii, sau pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), specie vulnerabilă din care au mai rămas doar 50.000 de exemplare în toată lumea.

În acest sit pot fi văzute 36 de specii de păsări de interes european sau chiar internațional și protejarea lui este extrem de importantă pentru rața roșie (Aythya nyroca), barza albă (Ciconia ciconia), barza neagră (Ciconia nigra) sau turturică (Streptopelia turtur).

Alte specii pe care le vei întâlni, dacă faci o plimbare la pas prin sit, sunt sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio), prigoria (Merops apiaster), ciocîntorsul (Recurvirostra avosetta), vânturelul de seară (Falco vespertinus), acvila țipătoare mică (Aquila pomarina), pupăza (Upupa epops) sau corcodelul mare (Podiceps cristatus).

Nu doar păsările sunt o prezență importantă pentru această zonă. Popândăul (Spermophilus citellus) este o altă specie-cheie pentru buna funcționare a ecosistemului și este specie periclitată la nivel internațional. De prezența lui depinde existența în sit a mai multor specii de păsări răpitoare.

Activități
Situl a fost ales „Arie de Protecţie Specială Avifaunistică” (SPA), ROSPA0059, conform H.G. 1284/2007 privind declararea Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Natura 2000 este cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume. Asta înseamnă că, dacă urmează planul de management, proprietarii terenurilor din zonă pot primi compensații financiare consistente. O altă activitate care le-ar putea aduce profit este turismul – există oameni pasionați de studierea păsărilor care vor fi cu siguranță atrași de diversitatea și raritatea speciilor care se află în acest sit, dacă va fi îngrijit așa cum trebuie.

Sunt câteva lucruri de care comunitatea trebuie să țină cont, ca să păstreze acest statut pentru terenurile lor: să nu exploateze, să nu depoziteze gunoaie pe teren sau să vâneze speciile protejate în afara calendarului și a nivelului admis. Desecarea bălților, tăierea sălciilor pentru foc, incendierea stufului şi deranjul păsărilor de către vânători sunt principalele pericole pentru păsările care cuibăresc, se hrănesc și se odihnesc în sit.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.