Share

A fost montat ultimul transmițător satelitar pe o acvilă țipătoare mică

O echipă mixtă a Societății Ornitologice Române, a Asociației ”Grupul Milvus” și a Agenției Pentru Protecția Mediului Sibiu a montat ultimul transmițător pe o acvilă țipătoare mică, în zona localității Berivoi din situl Natura 2000 Piemontul Făgăraș. Pasărea capturată se află în al patrulea an de viață și are greutatea de 1,515 kg.

În decursul celor 4 ani ai proiectului LIFE ”Conservarea acvilei țipătoare mici în România” au fost montate 18 transmițătoare satelitare pe păsări capturate în cele trei situri Natura 2000 principale ale proiectului, din centrul Transilvaniei. Aceste mici aparate speciale, dotate cu mici baterii solare și tehnologie de ultimă generație au furnizat specialiștilor date importante despre acvila țipătoare mică, una dintre speciile de păsări răpitoare a cărei populație se află în declin la nivel global.

Pentru montarea ultimului transmițător a fost nevoie de mai multe ieșiri în teren, în zone de la poalele Munților Făgăraș. Pasărea a fost capturată cu ajutorul unei plase speciale (ornitologice) care împiedică rănirea exemplarelor prinse. Mai mult au avut de suferit ornitologii: unii dintre ei au îndurat atacurile sângeroase ale țânțarilor din desișul pădurii, iar ceilalți s-au ars sub soarele puternic de pe pajiștea de unde monitorizau păsările. Încercări de capturare a păsării pentru montarea emițătorului cu numărul 18 au mai fost făcute în luna iunie însă exemplarele care au intrat în plasă au reușit să scape și a fost nevoie de noi încercări în luna iulie.

O dată capturat exemplarul de acvilă, a fost montat micul aparat de numai 42 grame pe spatele păsării, ca un ghiozdan. Pasărea a primit și inele de recunoaștere pe picioare, a fost măsurată, i s-a verificat starea de sănătate și imediat după aceea a fost eliberată.

Informațiile culese de la transmițătoarele satelitare de către specialiștii în studiul și conservarea păsărilor sunt extrem de importante pentru conservarea acestei specii aflată în declin pe întreaga arie de distribuție, din nordul Europei până în Turcia. Populația mondială de acvilă țipătoare mică este estimată la 20.000 de perechi, România oferind speciei una dintre cele mai importante zone de cuibărit. Ca rezultat al celor mai recente studii, populația de acvilă țipătoare mică din România este estimată la 2000 – 2300 de perechi, aproximativ 22% din populația speciei la nivelul Uniunii Europene și 10% din întreaga populație mondială. Cele mai multe perechi cuibăritoare de acvilă țipătoare mică se găsesc în Transilvania, în vestul României și pe pantele estice ale Carpaților.

În baza datelor primite de la transmițătoarele satelitare specialiștii au elaborat măsuri de conservare pentru specie cuprinse în Ghidul de Management al Habitatului specific Acvilei Țipătoare Mici și Planul Național de Acțiune pentru Specie. Măsurile propuse în aceste documente pot fi folosite de administratorii și custozii de situri Natura 2000 în care apare specia în elaborarea Planurilor de Management pentru aceste arii protejate. Pentru o protecție eficientă a acvilei țipătoare mici pe termen lung este important ca măsurile cuprinse în aceste documente să fie luate în considerare de politicile și practicile de gestiune a terenurilor agricole și silvice unde este prezentă acvila țipătoare mică.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Facebook a SOR.

Dacă ți-a plăcut, distribuie