Share

Anunț PM ROSPA0042 și ROSCI0222

Planul de management al Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0042 Eleșteiele Jijiei și Miletinului, al Ariei de Importanță Comunitară ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară-Prut și al Rezervației Naturale 2.553. Balta Teiva Vișina nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Asociația Societatea Ornitologică Română (SOR), în calitate de titular al Planului de management al Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0042 Eleșteiele Jijiei și Miletinului, al Ariei de Importanță Comunitară ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară-Prut și al Rezervației Naturale 2.553. Balta Teiva Vișina, propus a fi implementat pe teritoriul comunelor Andrieșeni, Coarnele Caprei, Focuri, Gropnița, Movileni, Popricani, Probota, Șipote, Trifești, Țigănași, Victoria și Vlădeni, județul Iași, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare – proiectul de plan nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesita evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.


Observațiile publicului cu privire la decizia etapei de încadrare se primesc la sediul APM Iași, str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni-joi (orele 8:00- 16:30) și vineri (orele 8:00- 14:00), în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Dacă ți-a plăcut, distribuie