Share

Convocator Adunarea Generală a membrilor asociați 2019

Consiliul Executiv al asociației Societatea Ornitologică Română (în continuare ”SOR”) convoacă Adunarea Generală a Membrilor asociației SOR, în data de 14.03.2019, la ora 11.00, la sediul asociației situat în București, Bulevardul Hristo Botev nr. 3, et. 3, ap. 3, cu propunerea adoptării de hotărâri privind următoarea ordine de zi.

ORDINEA DE ZI: 

–    Prezentare Raport activitate SOR pentru anul 2018 

–    Prezentare și aprobare Plan de activități pentru anul 2019

–    Diverse

 

Consiliul Executiv al asociației Societatea Ornitologică Română:

Hulea Ghe. Dănuț – Director Executiv

Fântână Ciprian – Manager de conservare

Barbu Alida – Manager comunicare și fundraising

Dacă ți-a plăcut, distribuie