Share

Delta Moldovei poate obține statutul de zonă protejată de importanță internațională

Situl Natura 2000 "Eleşteiele Jijiei şi Miletinului" ar putea fi declarat zonă umedă de importanţă internaţională de către Convenţia Ramsar, atestare care asigură o mai bună protecţie a speciilor şi habitatelor naturale din aşa-numita Deltă a Moldovei.

Desemnarea unei zone umede ca site Ramsar este o recunoaştere a zonei ca resursă de mare valoare naturală şi economică. Zonele umede beneficiază de protecţie deosebită, ȋntrucât ecosistemele lor au un rol semnificativ ȋn controlul inundaţiilor, aprovizionarea stratului subteran de apă, stabilizarea ţărmurilor şi protecţia ȋmpotriva furtunilor ȋn zonele litorale, retenţia nutrienţilor şi sedimentelor, atenuarea schimbărilor climatice, epurarea apei şi menţinerea biodiversităţii.

Zonele umede găzduiesc specii de plante care găsesc condiţiile optime de supravieţuire numai ȋn astfel de locuri şi reprezintă, simultan, teritorii de reproducere, hrănire şi iernare pentru numeroase specii de animale. Ȋn anumite arii sunt observate zeci de mii de păsări, ȋn special raţe, gâşte şi limicole. Mamifere precum vidra sau nurca trăiesc doar ȋn habitatele umede.

Procesul de includere a “Eleşteielor Jijiei şi Miletinului” pe lista zonelor umede de importanţă internaţională a fost iniţiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu Iaşi, ȋn colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza – Facultatea de Biologie şi Facultatea de Geografie şi Geologie, cu sprijinul Societăţii Ornitologice Române (SOR), custodele actual al sitului.

Convenţia Ramsar (The Ramsar Convention on Wetlands) este un tratat interguvernamental, aflat sub egida UNESCO, a cărui misiune este conservarea zonelor umede şi folosirea inteligentă a resurselor naturale prin acţiuni locale, naţionale şi cooperare internaţională. La nivel global, cele mai multe dintre zonele umede care au fost declarate situri Ramsar se află ȋn Mexic (142) , Spania (74) şi Suedia (68).

19 arii naturale protejate din România au fost incluse până acum ȋn Convenţia Ramsar. Acestea acoperă peste 1.100.000 de hectare, sunt localizate predominant pe cursul Dunării, iar ultimele certificări Ramsar au fost obţinute de România ȋn anul 2013 pentru şapte zone umede. “Eleşteele Jijiei şi Miletinului” poate fi, aşadar, primul sit Ramsar din regiunea Moldovei.

Activitatea ştiinţifică de monitorizare şi evaluare a faunei din situl “Eleşteiele Jijiei şi Miletinului” a ȋnceput ȋncă din anii ’90 şi continuă ȋn prezent, datorită unui amplu proiect de conservare a biodiversităţii desfăşurat de Societatea Ornitologică Română ȋn regiunea Moldovei.

Timp de trei ani, „Delta” Moldovei va fi studiată de o echipă din care fac parte zeci de biologi și geografi care monitorizează flora și fauna pe o suprafață totală de 22.000 de hectare, ȋn patru arii naturale protejate: Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioară Prut, Eleșteiele Jijiei și Miletinului și Balta Teiva Vișina. Simultan, membrii echipei de proiect evaluează impactul uman asupra mediului natural.

Studiile realizate ȋn cadrul proiectului vor constitui baza unei dezbateri publice al cărei obiectiv final este elaborarea, ȋn colaborare cu factorii interesaţi din regiune, planurilor de management pentru ariile protejate vizate prin proiect. Concret, dezvoltarea planurilor de management ȋnseamnă identificarea măsurilor specifice de conservare a biodiversităţii luând ȋn considerare atât protecţia mediului, cât şi nevoile comunităţii locale de dezvoltare socială şi economică.

Responsabilitatea aplicării acestor măsuri revine custodelui siturilor, Societatea Ornitologică Română, care le va pune ȋn aplicare după avizarea planurilor de management de către Ministerul Mediului.

Proiectul ”Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioara Prut, ROSPA0042 Eleșteiele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Dacă ți-a plăcut, distribuie