Share

Echiparea cu transmițătoare a cinci acvile țipătoare mici

În luna iulie 2011 o echipa mixtă de specialiști provenind de la Societatea Ornitologică Română, Asociația Grupul Milvus și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu au capturat, inelat și echipat cu transmițătoare satelitare cinci acvile țipătoare mici (Aquila pomarina) în Aria de Protecție Specială Avifaunistica Piemontul Făgăraș.

Transmițătoarele satelitare au fost montate pe doi adulți (botezați Bunget și Narcis) și trei juvenili (Lisa, Negura și Gură de Aur) și vor oferi date valoroase privind rutele de migrație, zonele de iernare și folosință a habitatului din teritoriul de cuibarire și din zona de hrănire a păsării. Drumul acvilelor va putea fi putea fi urmărit în detaliu începând din luna august pe pagină de internet a proiectului ,cât și pe pagină Societății Ornitologice Române.

Acvilă țipătoare mică este o pasăre răpitoare diurnă, a cărei populație estimată la aproximativ 20.000 perechi se află în declin. Arealul de cuibărire cuprinde aproape exclusiv Europa de Est, în vest se întinzându-se până în Germania, iar spre sud-est atingând Asia mică și Iranul. Este o specie migratoare, care petrece iarnă în estul și sudul Africii. Dietă cuprinde în special micromamifere (șoareci, hârciogi, popândăi), dar și reptile, amfibieni și insecte mari. În Africa consumă și termite și prădează coloniile de păsări țesător.

Activitatea menționată a fost derulată în cadrul proiectului LIFE „Conservarea acvilei țipătoare mici în România”, finanțat de Uniunea Europeană, care are ca scop crearea condițiilor optime pentru asigurarea stării favorabile de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populația de acvilă țipătoare mică la nivelul Uniunii Europene.

Dacă ți-a plăcut, distribuie