Discoglossidae

Buhaiul de baltă cu burtă galbenă

Bombina variegata, Amfibieni, Familia Discoglossidae