Share

Tritonul cu creastă

Triturus cristatus, Amfibieni, Familia Salamandridae

Tritonii cu creastă sunt relativ mari, cu dimensiuni cuprinse între 14 și 18 cm, negrii sau maroniu închis pe spate, iar ventral general galben cu pete negre. Creasta este prezentă doar la masculi.

Habitat
Populează în principal pădurile de foiase și apele stătătoare mari, adiacente. Se poate încrucișa cu specia înrudită Triturus dobrogicus acolo unde arealele de răspândire se suprapun.

Răspândire
Se găsește în majoritatea regiunilor țării, cu excepția Dobrogei, Văii Dunării și Bărăganului.


Populație
În România populația este de câteva zeci de mii de exemplare.

Amenințări
Este o specie vulnerabilă, afectată de distrugerea, fragmentarea și degradarea habitatelor prin captări și desecări.

Dacă ți-a plăcut, distribuie