Share

Lacurile Fălticeni, haltă pentru cocori

Lacurile de la Fălticeni au primit vizitatori de departe. Cocorii (Grus grus) au ales să înnopteze aici în lunga lor călătorie din nordul Europei spre locurile de iernat din Africa și Orientul Mijlociu.

Aflat la monitorizările pe care le efectuează în cadrul unui proiect al SOR, biologul Vitalie Ajder a observat un grup de 12 cocori, care se opriseră la Fălticeni pentru a înnopta. Pentru aceste superbe păsări nu contează doar locurile de cuibărire și cele de iernare. La fel de importante sunt ariile naturale protejate folosite ca halte pe ruta de migrație. Acestea sunt echivalentul stațiilor de alimentare de pe autostrăzi – aici găsesc și combustibil și apă și locuri de odihnă unde nu sunt deranjate.

Aria de protecție specială avifaunistică Lacurile Fălticeni din județul Suceava este una dintre custodiile SOR în care se desfășoară proiectul „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310 Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiței – Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călărași, ROSPA0061 Lacul Techirghiol, ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111 Berteștii de Sus – Gura Ialomiței”

Aproximativ 10.000 de păsări, cele mai multe dintre ele specii acvatice, și habitatele acestora sunt urmărite și evaluate bilunar în regiune, ȋn cadrul acestui proiect desfășurat de Societatea Ornitologică Română. Procesul are loc simultan şi pentru mamifere specifice ariei protejate ante-menţionate, precum vidra sau liliacul și pentru herpetofaună.

Deopotrivă cu inventarierea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor, proiectul urmărește în faza sa incipientă:

* stabilirea necesităților de hrană și habitat ale speciilor de interes comunitar
* evaluarea impactului managementului piscicol asupra faunei și florei acvatice
* elaborarea unui studiu de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări) care pot afecta speciile și habitatele de importanță comunitară
* cartografierea limitelor şi distribuţiei speciilor de plante şi animale

Cu acest scop, în ultimele luni au fost organizate întâlniri cu autorități locale – Agenția de Protecția Mediului și Garda de Mediu, pentru că sprijinul lor este esenţial pentru buna desfăşurare a proiectului. De asemenea, Societatea Ornitologică din România a solicitat sprijinul a trei asociaţii piscicole locale, în scopul facilitării accesului în spaţiile private administrate pentru realizarea monitorizării speciilor și habitatelor.

În perioada următoare, întâlnirile de coordonare cu actorii sociali interesați de conservarea biodiversităţii vor fi multiplicate, întrucât ele constituie baza de desfășurare a majorității activităților din proiect, inclusiv a dezvoltării planurilor de management integrat pentru siturile Natura 2000 vizate – obiectivul central al proiectului.
Planul de management al unei arii naturale protejate este documentul care precizează scopul ariei protejate (protecția şi conservarea biodiversității specifice) şi descrie detaliat măsurile care trebuie luate pentru atingerea acestui scop, integrând necesitățile de protecție a biodiversității cu cele ale dezvoltării sociale şi economice. Pe scurt, planul de management este o constituție a unei astfel de zone și ține cont de necesitățile faunei și florei, dar și de cele ale oamenilor, fie că este vorba de vânători, pescari, agricultori sau simpli vizitatori.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare  2014-2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Dacă ți-a plăcut, distribuie