Share

Pădurea și lacurile Ciric pot deveni o Arie Naturală Urbană

Un rol-cheie pentru asigurarea calității vieții locuitorilor marilor orașe îl are protejarea zonelor verzi (atât din interiorul orașelor cât și cele din proximitate), asigurarea conservării biodiversității, realizarea de amenajări minim invazive cu rol educativ sau de recreere și crearea de centuri verzi și/sau coridoare verzi.

Iașul beneficiază încă de suficiente zone naturale în împrejurimi (Pădurea Bârnova-Repedea, pădurea Cetățuia, pădurea Galata, pădurea Vlădiceni, zona lac CUG 2, lacul Iezăreni și altele) care au nevoie să fie protejate înainte de a fi adjudecate de interese individuale. Acesta este motivul pentru care am aderat la Rețeaua pentru Natură Urbană alături de alte 14 organizații civice și de mediu din România susținând, alături de Asociația CIVICA, desemnarea Pădurii și Lacurilor Ciric ca Arie Naturală Urbană .

Despre biodiversitatea Pădurii și Lacurilor Ciric

Pădurea şi Lacurile Ciric nu sunt arii naturale seculare, venite în acest format din timpuri imemoriale. La începutul secolului XX, aici nu exista nici pădure şi nici lacuri, ele au fost create în diferite etape cu scopul prevenirii inundaţiilor şi apoi ca zonă de agrement. 

Cu timpul însă habitatele create aici de om au început să funcţioneze după legi naturale, s-au instalat treptat diferite grupe de floră şi faună, între care s-au dezvoltat apoi şi relaţii biologice specifice unui ecosistem funcţional, fapt documentat anul acesta (2023) şi de specialiştii SOR, în timpul realizării studiului de fundamentare pentru înființarea Ariei Naturale Urbane Ciric. 

Astfel, menţionăm:

 • 179 de specii de plante vasculare identificate, dintre care 25 sunt caracteristice vegetației de pădure;
 • 99 de specii de păsări folosesc acest areal fie pentru cuibărit, fie pentru iernare sau pur și simplu ca zonă de odihnă și de realimentare în perioadele de migrație, iar dintre acestea 14 specii au un statut de protecție ridicat conform Directivei Păsări a Uniunii Europene;
 • 44 de specii de specii de insecte, dintre care două sunt de importanță comunitară;
 • 31 specii de mamifere, dintre care 20 specii de lilieci;
 •  9 specii de amfibieni;
 •  6 specii de reptile, 4 dintre ele de interes conservativ la nivelul UE. 

Există, așadar, o biodiversitate ridicată în zona Ciric, cu numeroase grupe funcționale, însă ele nu sunt imune la presiunile existente, exercitate din numeroase direcții, precum urbanizarea și dezvoltarea rezidențială și comercială, poluarea difuză a apelor de suprafață prin inundații sau scurgeri urbane, depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere.

Află mai multe despre arealul Ciric din studiul realizat în cadrul proiectului ”Rețeaua națională a ariilor naturale urbane 2021 – 2023”

De ce o Arie Naturală Urbană în zona Ciric?

Pentru a proteja biodiversitatea existentă care este esențială atât pentru valoarea ei în sine, cât și pentru că ne oferă aer curat, apă proaspătă, soluri de calitate și polenizarea culturilor. Biodiversitatea ne ajută să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să ne adaptăm la ele, contribuind de asemenea la reducerea impactului catastrofelor naturale.

Totodată, pentru a stimula biodiversitatea din zona Ciric sunt necesare îmbunătățiri ale condițiilor de habitare pentru speciile identificate și ecologizarea întregii zone, înlăturarea speciilor potențial invazive, crearea de noi habitate și îmbunătățirea conectivității dintre ele.

Declinul biodiversității are consecințe majore asupra societății, economiei și sănătății oamenilor.

De asemenea, pe lângă potențialul de conservare care există în zona Ciric, avem nevoie de Aria Naturală Urbană Ciric pentru rolul său social, educativ și de recreere. Se pot desfășura evenimente care să atragă publicului larg către practicarea unor activități prietenoase cu mediul înconjurător (ciclism, fotografie de natură, birdwatching etc.) și se pot organiza activități de educare și conștientizare a publicului privind nevoia de cunoaștere și de păstrare a patrimoniului natural existent, cât și implicarea acestuia în activități de monitorizare și conservare de tipul Citizen Science.

Crearea facilităților minim invazive de recreere și vizitare (trasee tematice și tururi ghidate) în zona Pădurii și Lacurilor Ciric diversifică spațiile în care ieșenii pot petrece timp în natură și scade presiunea de pe zona Copou care este supraaglomerată.

Ce este de făcut ca Pădurea și Lacurile Ciric să devină o Arie Naturală Urbană?

 • Asumarea protejării zonei de către decidenții locali;
 • Desemnarea Pădurii și Lacurilor Ciric ca arie naturală protejată de interes local, prin Hotărâre de Consiliu Local (până când va exista cadru legal pentru desemnarea ca arie naturală urbană);
 • Includerea statutului de zonă naturală protejată în strategiile locale de dezvoltare (PUG, SIDU) pentru utilizarea într-o manieră durabilă prin intervenții minime, care să mențină rolul social și de protecție a biodiversității urbane;
 • Dezvoltarea unei comunități care cunoaște, susține și protejează viitoarea Arie naturală Urbană CIRIC.

Ce s-a făcut până acum și ce urmează?

 • Pe 24 octombrie 2023, alături de partenerii de la Asociația CIVICA și cu susținerea Primăriei Iași, am făcut primii pași pentru ca Pădurea și Lacurile Ciric să devină o Arie Naturală Urbană, s-au instalat două panouri informative despre păsările și biodiversitatea din zona Ciric care au scopul de a facilita accesul ieșenilor la informații despre natura urbană și importanța protejării ei;
 • S-a realizat un studiu despre biodiversitatea din zona Pădurii și Lacurilor Ciric;
 • Vineri, pe 3 noiembrie, ne-am întâlnit cu factorii decidenți locali pentru a prezenta studiul despre Ciric de către specialiștii care l-au realizat și am discutat despre pașii următori pentru ca zona Ciric să devină Arie Naturală Urbană și oportunitatea ca Iașul să dezvolte o politică publică care să susțină natura urbană;
 • Pentru 2024, vrem să pregătim un traseu tematic în viitoarea Arie Naturală Urbană Ciric și să organizăm mai multe tururi ghidate cu implicarea specialiștilor.

Hai și tu în comunitatea celor care susțin desemnarea Ariei Naturale Urbane Ciric!

***
Articol realizat de ecolog Alexandrina Dinga și biolog Lucian Fasolă-Mătăsaru

Credite foto: SOR Iași

Demersul de înființare a Ariei Naturale Urbane CIRIC e parte a proiectului ”Rețeaua națională a ariilor naturale urbane 2021 – 2023” demarat de Parcul Natural Văcărești. În 2023 SOR a devenit una dintre cele 15 organizații fondatoare a Rețelei pentru Natură Urbană pentru a susține demersurile de protejare a naturii urbane din orașele României prin colaborare și implicare civică.

 

Dacă ți-a plăcut, distribuie