Share

Plan de management pentru Lacul Strachina

Custodele sitului Natură 2000 Lacul Strachina, Societatea Ornitologică Română, implementează proiectul „Elaborarea Planului de Management al Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina”, proiect cu o durată de 30 de luni și care are o valoare de 2.883.339,30 lei.

Planul de management al unei arii naturale protejate este un document care precizează scopul ariei protejate (în cazul Lacului Strachina, protecția a 102 specii de păsări de importantă comunitară) și descrie în mod detaliat măsurile care trebuie luate pentru atingerea acestui scop, integrând necesitățile de protecție a biodiversității cu cele ale dezvoltării sociale și economice.

Elaborarea lui presupune un proces complex de cercetare și strângere de informații, evaluare și analiză a acestora, rezultând un ghid pentru cei responsabili de managementul ariei protejate.

Principalele activități ale proiectului au că scop fundamentarea planului de management și sunt cele de monitorizare, inventariere și evaluare a populațiilor păsări din zonă, precum și cele de stabilire a necesităților de hrană și habitat ale acestor specii, dar și stabilirea impactului activităților umane din sit (în special pescuitul și agricultură) asupra lor.

Deoarece o arie naturală protejată este o zonă în care protecția biodiversității se poate realiza doar prin promovarea dezvoltării durabile și cu sprijinul comunității locale, implicarea tuturor factorilor interesați în elaborarea planului de management reprezintă o altă parte deosebit de importantă a proiectului nostru. Pentru această am pornit de la realizarea unui sondaj de opinie în rândul localnicilor. Acest sondaj, realizat pe un eșantion de 713 persoane a relevat că doar 6% din respondenți știau că Lacul Strachina este Arie Naturală Protejată. În cadrul proiectului, vor urmă – așadar – activități de informare a populației, referitoare la speciile de aici și importantă lor.

Vor fi amplasate trei panouri informative la limitele sitului, iar în cadrul proiectului va fi realizat și un ghid al celor mai importante specii zonă. Nu în ultimul rând, se va lucra în mod direct cu copiii și tinerii din zonă: sunt prevăzute seminare cu cei mici, acțiuni în cadrul cărora li se va explica importanta ariei și a protejării naturii.

Acțiunile cele mai interesante pentru ei vor fi cele patru tabere ecologice, organizate anul viitor în sit. Fiecare tabără va dura o săptămână, iar cei mici vor avea ocazia să observe și să lucreze alături de specialiștii SOR, să afle informații despre natură și speciile din sit.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu.

Dacă ți-a plăcut, distribuie