Share

Poziția SOR legată de noua Politică Agricolă Comună

Către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnului ministru Petre Daea Subiect: Reforma Politicii Agricole Comune

Stimate Domnule Ministru,

Vă adresăm în cele ce urmează adaptarea Societății Ornitologice Române a poziției societății civile cu privire la reforma Politicii Agricole Comune, pentru dezideratul ”Hrană sănătoasă, agricultură durabilă”.

Poziția societății civile cu privire la reforma Politicii Agricole Comune Hrană sănătoasă, agricultură durabilă. Adaptare SOR

Considerăm că actualul sistem agricol european este defect și că viitoarea Politică Agricolă Comună trebuie să fie:

•    Corectă – pentru fermieri și comunitățile rurale.

•    Prietenoasă cu Natura – pentru aer curat, apă curată, sol sănătos, viață sălbatică înfloritoare.

•    Sănătoasă – pentru mâncare bună și binele tuturor.

•    Responsabilă – pentru clima planetei și dezvoltare durabilă.

Un sistem agricol european şi românesc mai bun înseamnă un sistem mai durabil, mai sănătos și corect pentru toți – ar ajuta oamenii, inclusiv fermierii, dar și natura – asigurându-ne un viitor mai bun pe termen scurt şi lung.

Fermierii se confruntă în prezent cu nevoia ingrată de a alege între faliment și intensificarea agriculturii. Fermierii ce practică încă agricultura alternativă rămân la periferia acestui sector care preferă abordarea „business as usual”. În acest timp, malnutriția, obezitatea și obiceiurile alimentare nesănătoase sunt din ce în ce mai frecvente și sunt printre principalele cauze de îmbolnăvire și deces atât în Europa, cât și în lume.

Pentru a spera la atingerea obiectivelor SDG – Sustainable Development Goals – și a obligațiilor asumate prin Acordul Climatic de la Paris, Uniunea Europeană trebuie să realizeze o reformă a politicii agricole și a politicilor sectoriale cu impact asupra agriculturii. Crearea unui sistem echitabil, durabil și rezistent este imperios necesară și urgentă. SOR și celelalte organizații ce susțin această reformă solicită regândirea sistemului agricol european după următoarele principii:

1. Economii agricole echitabile și diversificate: asigurarea unui venit echitabil și a unor condiții de muncă decente pentru fermieri și pentru cei angajați la fermă; facilitarea sau menținerea accesului la terenuri și la sistemul agricol pentru fermierii ce practică agricultura țărănească; încurajarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a politicilor de achiziții bazate pe obiective de sustenabilitate; garantarea accesului tuturor consumatorilor la produse de calitate înaltă; prevenirea efectelor negative asupra dreptului oamenilor la hrană și asupra traiului fermierilor mici, atât în Europa, cât și în partea de sud a planetei.

2. Un mediu sănătos și un sistem agricol ce respectă bunăstarea animalelor: eliminarea subvențiilor dăunătoare; recompensarea și stimularea celor care livrează beneficii de mediu și sociale prin practicile lor agricole; refacerea ecosistemelor și stoparea pierderii biodiversității; încurajarea conservării și a utilizării active a diversității genetice (soiuri și rase native, adaptate la condițiile locale); „curățarea” sistemului de producție de pesticide și fertilizatori de sinteză care dăunează mediului; prevenirea și reducerea risipei de-a lungul lanțului alimentar; oprirea importurilor de produse și materii prime asociate fenomenului de despădurire; respectarea standardelor pentru bunăstarea animalelor; înlocuirea sistemului actual de creștere a animalelor în regim industrial cu alternativele extensive în care animalele nu sunt tratate doar ca niște bunuri și echilibrul dintre numărul animalelor și capacitatea terenurilor de a le susține este asigurat, cu eliminarea antibioticelor; reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sistemul agricol și tranziția la un sistem agricol durabil.

3. Asigurarea condițiilor de sănătate și bunăstare pentru cetățeni: asigurarea unui sistem agricol care să ofere produse sănătoase, nutritive, sezoniere, locale și ancorate în culturile locale; creșterea conștientizării cu privire la efectele deciziilor și obiceiurilor de consum asupra sănătății proprii, a fermierilor, animalelor și mediului natural; prevenirea efectelor negative ale metodelor de producție asupra sănătății fermierilor și a lucrătorilor la fermă, precum și asupra comunităților rurale.

4. Un sistem agricol responsabil și democratic, cu guvernanță participativă și cetățeni activi: implicarea cetățenilor în procesele decizionale, care trebuie să fie transparente; prevenirea acaparării proceselor decizionale de către corporații; capacitarea comunităților locale pentru ca acestea să conducă procesul de schimbare.

Noi suntem dedicați misiunii de a genera o tranziție reală prin lucrul împreună cu fermierii, cetățenii și instituțiile ce elaborează politicile. 

În România, SOR a avut o prezență constantă în grupuri de lucru sau comitete (inter)ministeriale cu rol de elaborare, monitorizare sau adaptare a politicilor agricole. De asemenea, în prezent, SOR deține custodia şi este responsabil pentru avizarea activităților de management al terenurilor, inclusiv pe terenurile agricole, în 32 de arii naturale protejate. În baza acestei experiențe, SOR solicită ca, în cadrul principiilor generale enumerate mai sus, să se acorde atenție și sprijin unor nevoi specifice contextului național, cum ar fi:

1. Acordarea de sprijin pentru proprietarii de terenuri care implementează practici agricole favorabile pentru mediu şi care astfel produc pentru societate bunuri publice. 

2. Acordarea de sprijin pentru proprietarii de terenuri din ariile protejate la nivel european, Natura 2000 (plăți Natura 2000), pentru a compensa eventuale pierderi de venituri din ne-derularea de proiecte neadecvate acestor zone (cu impact negativ asupra integrității habitatelor și speciilor sălbatice protejate) sau pentru a susține continuarea practicilor tradiționale de fermieri și gospodărire a terenurilor.

Cu stimă,

Dănuț Gh. Hulea

Director Executiv 

Dacă ți-a plăcut, distribuie