Share

Prin zăpadă, pe urmele vidrei

Detectiv – biolog ar fi titulatura cea mai fidelă realității pentru cineva care studiază mamifere și care în această perioadă se ocupă de monitorizarea vidrelor ȋn ariile protejate din județul Iași aflate în custodia Societății Ornitologice Române.

„Monitorizarea” din paragraful de mai sus se traduce totuși cu ajutorul mai multor cuvinte. Este vorba despre deplasări în teren, prin zăpadă, ȋnfruntând frigul, cu pauze scurte pentru un ceai cald și studierea urmelor.

De la începutul lunii ianuarie și până de Mărțișor, doi dintre experții biologi ai SOR, Mariana Popovici și Irina Pocora, fac o muncă în aceeași măsură științifică și … de detectiv. În vreme ce alte specii hibernează sau fac băi de soare la Mediterană, vidrele (Lutra lutra) se bucură la propriu de zăpada căzută în Larga Jijia. Și cum zăpada e una din cele mai ieftine jucării, vidrele o transformă în derdelușuri sau tuneluri.

Vidrele sunt la fel de active și la pescuit, nu doar la „patrularea” habitatelor. Vânează de câteva ori pe zi, protejate de stratul termoizolant de aer care acționează ca un costum peste blana deasă și ajutate de excelentele abilități de scufundător. Își blochează nările și orificiile urechilor și astfel pot rezista sub apă chiar și opt minute.

Activitatea intensă a vidrelor pe uscat lasă urme mai evidente în sezonul hibernal, decât în alte anotimpuri, ceea ce înseamnă mai multe date despre specie și despre habitatele ei.

Pârtiile, tunelurile săpate în zăpadă, cărările pe gheață și amprentele oferă biologilor indicii clare pentru recensământul vidrelor care trăiesc în ariile naturale protejate, rata natalității speciei și habitatele lor.

Informațiile sunt cu atât mai prețioase cu cât este pentru prima oară când se realizează o cercetare de asemenea anvergură, mulțumită proiectului „Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate ROSPA0109 Acumulările Belcești, ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară Prut, ROSPA0042 Eleșteiele Jijiei și Miletinului și 2.553. Balta Teiva Vișina”. Proiectul cuprinde deopotrivă studiul avifaunei, herpetofaunei, ihtiofaunei, insectelor, plantelor și habitatelor.

În momentul de față nu există date actuale complete despre speciile și habitatele din rezervația și ariile naturale protejate vizate de proiect – Balta Teiva Vișina, respectiv Acumulările Belcești, Sărăturile Jijia Inferioară Prut și Eleșteiele Jijiei și Miletinului. Tocmai de aceea, activitatea de cercetare este atât de valoroasă.

Primul rezultat important este că această muncă de inventariere şi evaluare, desfăşurată timp de trei ani, va produce prima hartă completă şi complexă a speciilor şi habitatelor din aceste patru zone importante pentru conservarea biodiversităţii.

Cel de-al doilea va fi obţinut prin corelarea acestor date cu cele privind activităţile antropice și felul în care acestea afectează speciile şi habitatele lor. Cu ajutorul acestor informaţii, ȋn etapa finală a proiectului va fi elaborat un plan de management pentru fiecare dintre siturile Natura 2000, plan care va stabili şi legifera măsurile specifice necesare conservării mediului natural.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă ȋn mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Dacă ți-a plăcut, distribuie