Share

Proiect al SOR premiat de Uniunea Europeană

Statele membre ale UE reprezentate în cadrul Comitetului LIFE (instrumentul de finanțare al UE pentru mediu) au identificat 18 cele mai bune proiecte LIFE-Nature finalizate în cursul anului 2010. Această distincție are rolul de a recunoaște valoarea celor mai bune proiecte de mediu finanțate din fonduri europene.

Unul dintre proiectele premiate a fost și proiectul nostru pentru protecția unei specii emblematice pentru Deltă, pelicanul creț, una dintre cele două specii de pelicani din România.  

Proiectul a avut ca principal rezultat stabilizarea populației de pelicani creți din România (cca 10% din populația mondială a speciei) prin îmbunătățirea condițiilor de cuibărit în trei locații, favorizând în acest fel creșterea uneia dintre cele trei colonii de pelicani creți existente în România și formarea, în acest an, a celei de-a patra.

„Vreau să va felicit pentru buna implementare a proiectului și pentru devotamentul dumneavoastră continuu pentru protecția și conservarea păsărilor sălbatice din România”, a fost mesajul adresat echipei de implementare a proiectului din partea SOR de către Angelo Salsi, șeful departamentului LIFE-Nature, din cadrul Directoratului General pentru Mediu al Comisiei Europene.

„În timpul vizitei noastre la Bisericuța și Ceaplace am fost bucuroși să observăm că proiectul a fost încununat de succes și a contribuit la îmbunătățirea pe termen lung a condițiilor de cuibărit pentru pelicanul creț”, a adăugat el.

Proiectul „Salvați Pelecanus crispus în Delta Dunării” a fost finanțat prin programul LIFE-Nature (L‘Instrument Financier pour l‘Environnement) al Uniunii Europene. Programul a fost lansat de Comisia Europeană în anul 1992 pentru a oferi sprijin financiar proiectelor care contribuie la dezvoltarea, actualizarea și implementarea politicilor comunitare de mediu. Obiectivul specific al secțiunii LIFENature este de a contribui la implementarea legislației de protecție a naturii a UE: Directiva „Păsări” (79/409/EEC) și Directiva „Habitate” (92/43/EEC) și, în particular, dezvoltarea rețelei Natura 2000 pentru managementul „in situ” și conservarea celor mai remarcabile habitate și specii din fauna și flora Europei.

Dacă ți-a plăcut, distribuie