Share

10 for Nature

În anul 2002 Societatea Ornitologică Română a început desfășurarea unui proiect de conservare și protecție a Rezervației Naturale Lacul Știucii, finanțat de fundațiile olandeze Stiching DOEN și EECONET ce a avut în vedere:

– păstrarea nealterată a valorilor și stării naturale a rezervației;

– lărgirea teritoriului rezervației pentru a cuprinde și suprafețele de stufăriș;

– îmbunătățirea condițiilor de cuibărit a păsărilor;

– conștientizarea locuitorilor din zona și a vizitatorilor asupra importanței și valorii rezervației.

Activități:

– inventarierea speciilor de plante și animale prezente în zonă a dus la identificarea a numeroase specii: 100 păsări (dintre care 30 specii acvatice sau dependente de zone umede, 200 alge planctonice, dintre care 27 noi pentru algoflora României, 75 plante superioare, 10 pești, 11 amfibieni, 7 reptile;

– demersuri pentru lărgirea perimetrului rezervației.

Deoarece zona umedă dezvoltată în jurul Lacului Știucii, mai ales în amonte de acesta, ocupă o suprafață de cca 120 ha, SOR a propus trecerea tuturor acestor suprafețe de stufăriș în regim de protecție și constituirea unei rezervații întinse care să cuprindă Lacul Știucii ca element central, de maximă importanță, cu toate stufărișurile adiacente.

În cadrul proiectului Societatea Ornitologică Română a beneficiat de sprijinul nemijlocit al Consiliilor Locale din localitățile Fizeșu Gherlii și Sic. Un rezultat remarcabil al parteneriatului cu Consiliul Local din Fizeșul Gherlii este declararea a 120 ha de stuf, ce se află în proprietate publică, ca arie protejată la nivel local.

– conștientizarea locuitorilor din zonă și a vizitatorilor asupra valorii floristice și faunistice a rezervației;

– difuzarea de materiale informative pentru a sublinia importanța rezervației și a speciilor pe care le adăpostește;

– managementul stufului;

– construirea unui turn pentru realizarea de observații ornitologice;

– publicarea unei prezentări a rezervației;

– organizarea unei tabere ecologice și igenizarea rezervației cu ajutorul participanților la tabăra;

– realizarea unui plan de management împreună cu factorii de decizie locali și toți cei interesați;

– vizite în școlile din localitățile învecinate și prezentări de diapozitive cu speciile de interes;

– crearea de habitate noi pentru păsări și îmbunătățirea condițiilor de ciubarit pentru acestea; în acest sens, se fac demersuri pentru amenajarea zonei de stufăriș din amonte de lac în scopul creării unor condiții mai bune pentru speciile cuibaritoare;

– amplasarea de panouri informative în cadrul rezervației și de indicatoare rutiere pe drumurile județene de acces către rezervație;

– organizarea unei tabere ecologice și igenizarea rezervației cu ajutorul participanților la tabără;

– amenajarea unui spațiu pentru depozitarea gunoiului;

– prezentări publice în cadrul comunităților locale (satele Săcălaia și Sic);

– prezentări ținute în cadrul facultăților de științe ale naturii (în special la Facultatea de Biologie a Universității Babeș-Bolyai);

– tipărirea de postere A2 și pliante;

– studii referitoare la vegetație și analize de apă;

– construirea unei cărări din lemn pentru accesul turiștilor în zona de stufăriș.

Măsurile luate și activitățile la fața locului s-au deruleat după consultarea prealabilă și cu participarea comunității locale și a consiliilor locale din Fizeșu Gherlii și Sic.

MULȚUMIRI

Consiliilor Locale din localitățile Fizeșul Gherlii și Sic pentru sprijinul acordat în demersurile de păstrare și îmbunătățire a regimului de conservare a lacului și împrejurimilor sale. 

Dacă ți-a plăcut, distribuie