Share

Conservarea biodiversității prin promovarea turismului rural în microregiunea Sânpaul Bădeni, sit potențial Natura 2000

În anul 2005 SOR a început desfășurarea a două proiecte în regiunea Homorodului Mare cu finanțarea Ministerului Agriculturii a Marii Britanii (DEFRA) și a Fondului de Dezvoltare al Națiunilor Unite (UNDP). Proiectele vizează două locații, Refugiul Ornitologic de la Sânpaul și Dealul Bădeni. Zona este cunoscută mai ales datorită Helesteielor de la Sânpaul, amenajate între anii 1982-1985. În anii ’90 heleșteiele au fost propuse ca Arie de Importanță Avifaunistică (în zonă au fost observate 243 de specii de păsări, dintre care 63 de specii sunt cuibăritoare). A fost declarată ca arie protejată la nivel județean o suprafață de 210 hectare.

În zona Dealului Bădeni sunt prezente trei habitate stepice, semiaride, dintre care două sunt prioritare pentru conservare conform Directivei Habitate 92/43/EEC (și conform Legii Ariilor Protejate, 462/2001): Pajiști aride seminaturale cu tufișuri pe substrat calcaros; Pseudostepe cu ierburi și plante anuale de Thero-Brachypodietea și Pajiști stepice panonice pe loess. În aceste habitate se găsesc numeroase elemente floristice deosebit de valoroase. În satele Bădeni, Sânpaul și Mărtiniș se află numeroase obiective turistice, cum ar fi monumente istorice și arheologice (biserici, conace, case tradiționale etc.).

Scopul ambelor proiecte este dezvoltarea durabilă în regiune, bazată pe dezvoltarea ecoturismului și a turismului rural, ca surse alternative de venit pentru comunitățile locale situate în valea Homorodului Mare (Sânpaul, Bădeni, Mărtiniș). Pentru o bună desfășurare a activităților în cadrul proiectelor, Sociteatea Ornitologică Română colaborează cu comunitățile locale din Sânpaul, Bădeni și Mărtiniș, cu autoritățile locale din Mărtiniș, cu școlile generale din Sânpaul și Bădeni și cu societățile S.A. Piscicole „Salinae-Sânpaul” și S.C. Agropisc S.A.

În cadrul proiectelor, cabana aflată în proprietatea SOR a fost transformată în centru de informare, unde vizitatorii și localnicii pot obține informații despre regiune și despre ambele proiecte în desfășurare. Au fost restaurtate 7 panouri de informare existente din zonă, instalate de Asociația OTUS și de Eco Club Independent din Odorheiu Secuiesc în jurul heleșteielor, iar la Sânpaul și la Bădeni au fost instalate 4 noi panouri informative.

Zonele vizate în cadrul proiectelor sunt reprezentative din punct de vedere al biodiversității și intră în componența unui viitor sit Natura 2000, ce cuprinde intreagă vale a Homorodului.

Sperăm că finalizarea acestor proiecte a contribuit semnificativ la menținerea stării naturale a habitatelor valoroase din valea Homorodului Mare. 

Dacă ți-a plăcut, distribuie