Share

Scrisoare comună adresată Comisiei Europene pentru a reconsidera slăbirea arhitecturii verzi a Politicii Agricole Comune (PAC)

Coaliții și organizații europene (printre care și SOR) care lucrează pentru o Politică Agricolă Comună justă, care să țină cont de Pactul Verde european, profund îngrijorate de cele mai recente măsuri luate de Comisie și de ultimele informări transmise de Comisie și de Președinția belgiană a Consiliului, legate de arhitectura verde a PAC, vor trimite scrisoarea de mai jos Președintei Ursula von der Leyen.

Barză albă (Ciconia ciconia), foto Emil Todorov

În 12 februarie 2024, Comisia Europeană a adoptat un Regulament care trebuie implementat și care prevede acordarea unei derogări în ceea ce privește aplicarea standardului pentru Bune Condiţii de Agricultură şi de Mediu (GAEC 8). Acest standard prevede ca cel puțin 4% din terenul arabil, la nivel de exploatație agricolă, să nu fie folosit pentru producție, incluzând pârloagele, suprafețe scoase din circuitul agricol, pentru creșterea biodiversității terenurilor arabile. Derogarea diluează semnificativ obiectivele acestui GAEC.

După 10 zile, în 22 februarie, Comisia a anunțat o serie de măsuri pe termen scurt și mediu pentru relaxarea regulilor GAEC și care, în plus, ar scuti 65% dintre beneficiari de controale care să verifice respectarea standardelor GAEC (așa numitele cerințe de condiționalitate – corelarea sprijinului pentru venit cu respectarea normelor UE, inclusiv cele prevăzute de GAEC). Aceasta este o acțiune de neînțeles din partea unei instituții responsabile de verificarea aplicării legislației Uniunii Europene.

Luni, 26 februarie, Președinția belgiană și Comisarul pentru Agricultură au anunțat, în urma întâlnirii Consiliului AGRIFISH, că vor veni cu măsuri suplimentare care să ofere și mai multă flexibilitate în aplicarea GAEC. Comisarul Wojciechowski a declarat că ar fi dispus să transforme cerințele de condiționalitate (impuse de GAEC 1, 6, 7, 8) într-o eco-schemă.

Declarația Comisarului Wojciechowski înseamnă o întoarcere la Politica Agricolă Comună anterioară anului 2023, cea care, conform Curții Europene a Auditorilor, nu a oprit declinul biodiversității. Faptul că fermierii nu vor fi obligați să se conformeze cerințelor de condiționalitate pentru a beneficia de plăți prin PAC, este alarmant din cauza importanței pe care aceste GAEC le au pentru a dezvolta un model de producție agricolă mai adaptabil, sănătos și sustenabil:

  • GAEC 1: are scopul de a proteja pajiștile permanente pentru a reține carbonul. În noiembrie 2019, Comisia Europeană a publicat un raport care subliniază faptul că „importanța generală a biodiversității” din pajiștile permanente este „foarte mare”.
  • GAEC 6: are scopul de a asigura acoperire minimă a solului în perioadele în care acesta este cel mai vulnerabil, pentru a preveni degradarea lui. potrivit Comisiei Europene 60-70% dintre solurile din Europa sunt nesănătoase și 50 de miliarde de euro se pierd în fiecare an din cauza degradării solului.
  • GAEC 7: promovează rotația culturilor pe terenurile arabile pentru a conserva potențialul solurilor. Conform unui raport publicat de Comisia Europeană în urmă cu mai bine de 10 ani, „o diversitate mai mare în rotația culturilor permite întreruperea ciclurilor dăunătorilor și buruienilor (…). Prin urmare, rotația culturilor are potențialul de a reduce folosirea substanțelor chimice.”
  • GAEC 8: impune fermierilor ca cel puțin 4% din suprafață să nu fie folosit pentru producție, incluzând pârloagele. Acum 5 ani, Comisia a publicat un raport bazat pe dovezi științifice care a arătat că „suprafețele scoase din circuitul agricol sunt esențiale pentru biodiversitate” și „asigură mai multe opțiuni pentru specii în ceea ce privește hrana și habitatul pentru înmulțire”. (pagina 10 a raportului)

Protestele agricultorilor nu pot fi motivul pentru care Comisia să folosească standardele de mediu ca țap ispășitor și să încerce să slăbească arhitectura verde a Politicii Agricole Comune. Fermierii vor fi primele victime ale acestor pași înapoi. Protestele lor stradale sunt cauzate de faptul că nu obțin prețuri corecte și că sunt îngrijorați de importurile ieftine (favorizate de înțelegerile comerciale cum e EU-Mercosur), care nu sunt obligate să respecte standardele de mediu și bunăstare a animalelor. Agricultorii sunt îngrijorați și de veniturile reduse, precum și de distribuția nedreaptă a puterii în lanțul agro-alimentar, în care ei sunt cei mai afectați și cei mai puțin răsplătiți. De asemenea, fermierii protestează și pentru că subvențiile plătite prin PAC prioritizează în continuare modelele agro-industriale, în loc să sprijine modele de producție agricolă cu valoarea socială și de mediu. Cu toate acestea, soluția și răspunsul Comisiei Europene sunt eliminarea corelării sprijinului pentru venit cu respectarea normelor UE (eliminarea cerințelor de condiționalitate). Este inacceptabil ca interesele economice și politice să înlocuiască rapid aceste măsuri de mediu, la care s-a ajuns după ani de muncă din partea multor părți interesate în dezvoltarea unor politici care să răspundă la degradarea socială și a mediului din zonele rurale ale Europei. Pe termen lung, distrugerea arhitecturii verzi a Politicii Agricole Comune, va avea efecte negative asupra numeroaselor feluri în care este practicată agricultura în Europa.

Comisia Europeană ar trebui să fie ambițioasă și să asigure venituri corecte pentru agricultori prin PAC și să aloce mai multe fonduri pentru sprijinul tranziției producătorilor către practici agroecologice, cu planuri pe termen mediu și lung, în loc să renunțe la cerințele de condiționalitate.

Pentru toate motivele expuse mai sus, solicităm Comisiei Europene să revină asupra declarațiilor Comisarului Wojciechowski din 26 februarie, care anunțau distrugerea completă a arhitecturii verzi a Politicii Agricole Comune. Poate fi aleasă o altă cale pentru a proteja agricultorii și mediul. Avem încredere în rolul Comisiei Europene de a fi garantul angajamentelor luate pentru biodiversitate și schimbări climatice, precum și al obiectivelor stabilite în Strategia Uniunii Europene pentru Biodiversitate pentru 2030 și în Strategia de la Fermă în Farfurie (Farm to Fork), care a derivat din Pactul Verde European. Acțiunile politice ale Comisiei ar trebui să țină cont de dovezile publicate pe propriul site: Biodiversitatea depinde de agricultură, iar agricultura depinde de biodiversitate.

Înlăturarea până și a ultimelor petice de vegetație de pe terenurile agricole, le transformă în adevărate deșerturi din punct de vedere al biodiversității.
Dacă ți-a plăcut, distribuie