Share

Scrisoare deschisă către europarlamentarii români: Contăm pe votul dumneavoastră favorabil pentru refacerea naturii

Zilele acestea europarlamentarii urmează să decidă dreptul copiilor la o viață într-un mediu sănătos. Coaliția Natura 2000, din care face parte și Societatea Ornitologică Română, a trimis o scrisoare către europarlamentarii români prin care solicită sprijinul de a susține Regulamentul european în vederea refacerii naturii în versiunea sa actuală.

Federația Coaliţia Natura 2000 România

CIF: 32063996

Str.Lungă, nr.175, 500051, Braşov, ROMÂNIA

 Tel / Fax: +40722690008

 email: office@natura2000.ro

 www.natura2000.ro

Nr. Ieșire 63/08.06.2023

Nature Restoration Law – Contăm pe votul dumneavoastră pentru a salva valorile naturale ale Europei.

Stimată doamnă/ Stimate domn – Membru al Parlamentului European.

Pactul verde european și Strategia UE privind biodiversitatea au marcat un important pas înainte și o schimbare de abordare în discursul politic european. Evaluările actuale arată că soluțiile bazate pe natură sunt cele mai ieftine și mai accesibile pentru a rezolva criza climatică și a biodiversității. Grupurile de lucru ale Comisiei Europene analizează în prezent un proiect de lege privind refacerea naturii, care, dacă va fi pus în aplicare, va genera beneficii economice de 8 până la 38 de euro pentru fiecare euro investit în refacerea naturii (a se vedea aici estimări ale câștigurilor/costurilor pe stat membru). Este important de remarcat că proiectul de lege include, de asemenea, dispoziții pentru îmbunătățirea zonelor verzi și a rezilienței climatice a orașelor noastre, îmbunătățind astfel în mod semnificativ calitatea vieții populației urbane, care este deja majoritară.

Toate segmentele societății au de câștigat dacă votează pentru acest proiect de lege, dar dacă nu este adoptat, atunci fermierii și apicultorii, cetățenii predispuși la diverse boli, comunitățile predispuse la secetă și locuitorii orașelor care au devenit insule de căldură, resursele noastre naturale și generațiile tinere care suferă de depresia climatică și lipsa de viziune vor avea de pierdut. În perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European de anul viitor, un vot în favoarea Legii privind refacerea naturii ar arăta clar că sunteți dispus să fiți politicianul care poate reprezenta în mod credibil interesele celor 88% din electorat care doresc să ia măsuri împotriva schimbărilor climatice.

De ce este nevoie de Legea pentru refacerea naturii

În ultimul deceniu, România a suferit pierderi de 365 de milioane de euro în fiecare an din cauza schimbărilor climatice. În 2022, în România a fost doborât recordul de temperaturi maxime: în iulie s-a înregistrat o temperatură de 44,5oC și o suprafață record din pădurile noastre a fost mistuită de incendii. Lipsa precipitațiilor a accelerat deșertificarea în cele mai importante regiuni agricole din sudul și estul țării noastre. Județul Dolj, cu o suprafață deșertificată pe 100.000 de hectare a devenit, din păcate, Sahara României. În plus, nivelul scăzut al Dunării a obligat sute de nave să aștepte, provocând pagube economice enorme pentru economia românească și europeană: în 20 de locuri, nivelul apei a fost mai mic de 1,3 metri, iar la Giurgiu apa a avut pe alocuri o adâncime de doar 52 cm. Anul 2022 ar putea fi numit anul agriculturii măcinate de schimbările climatice: un total de 555.000 de hectare din 37 de județe ale țării au fost afectate de secetă, iar lipsa apei a făcut imposibilă irigarea, chiar și în locurile cu sisteme de irigații. Se preconizează că această situație se va agrava în 2023 și în anii următori, frecvența și amploarea dezastrelor agricole, sanitare și naturale provocate de schimbările climatice fiind în creștere, ceea ce va determina o creștere exponențială a pierderilor economice pe care le provoacă.

Publicul global este din ce în ce mai preocupat de criza climatică, iar în România 88% dintre cetățeni consideră că schimbările climatice au un impact puternic asupra vieții lor de zi cu zi (media europeană 77%). Un studiu publicat de Banca Europeană de Investiții arată, de asemenea, că atât publicul european, cât și cel românesc se așteaptă ca politicienii aleși să-și asume o mai mare responsabilitate pentru evitarea catastrofei climatice.

Potrivit raportului State of Nature al Agenției Europene de Mediu (AEM), 81% dintre habitatele protejate enumerate în anexa I din Directiva Habitate se află într-o stare nefavorabilă în 2018 (față de 77% în 2013). Multe dintre habitatele care au nevoie de restaurare (turbării, păduri, pajiști) sunt deosebit de importante pentru sechestrarea și stocarea carbonului. Restaurarea și întreținerea acestora pot contribui în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice. Numai refacerea turbăriilor drenate poate sechestra aproximativ 50 de milioane de tone de dioxid de carbon pe an. Refacerea ecosistemelor este, de asemenea, esențială pentru adaptarea la schimbările climatice și pentru atenuarea efectelor dezastrelor naturale. De exemplu, îmbunătățirea stării solului duce la o mai bună absorbție și retenție a apei, la retenția solului și la reducerea temperaturilor. Restaurarea și adaptarea la schimbările climatice sunt importante pentru serviciile ecosistemice critice pentru viață și pentru dezvoltarea societății umane.

Există argumente bine fundamentate pentru respingerea acestei legi?

Există o serie de obiecții eronate la adresa acestui proiect de lege, dar acestea sunt refutabile. Multe întrebări își găsesc răspuns aici, dar am evidențiat câteva dintre ele:

  • Va avea restaurarea naturii un impact negativ asupra economiei?

Nu. Investiția în restaurarea naturii este bună pentru planetă și pentru portofelele noastre. Se estimează că beneficiile restaurării sunt echivalente cu valoarea bugetului Uniunii Europene pe un an (1,8 trilioane de euro), în timp ce costul estimat este de numai 154 de miliarde de euro, adică jumătate din PIB-ul anual al României. Dezastrele extreme legate de climă, precum inundațiile și incendiile, provoacă deja pierderi economice de peste 12 miliarde de euro pe an în UE. Această sumă nu include daunele din agricultură și din domeniul sănătății. Restaurarea naturii este pur și simplu o investiție financiară inteligentă!

  • Susțin întreprinderile legea privind restaurarea naturii?

Da! Un număr din ce în ce mai mare de întreprinderi și grupuri de interes economic cu viziune sprijină Legea privind refacerea naturii, recunoscând că refacerea naturii este crucială pentru viitorul operațiunilor lor. Aceste întreprinderi se bazează pe resursele și serviciile naturale care sunt amenințate de schimbările climatice. Dacă nu se iau măsuri, lanțurile de aprovizionare vor fi perturbate, productivitatea va fi redusă, iar costurile de exploatare vor fi mai mari. Investind în refacerea naturii, întreprinderile își pot proteja succesul pe termen lung și pot proteja resursele de care depind.

  • Reglementează proiectul legislativ utilizarea pesticidelor?

Nu! Unele grupuri de interes fac în mod deliberat o confuzie între Legea privind refacerea naturii și regulamentul propus de Comisie privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Acesta din urmă vizează reducerea utilizării pesticidelor, în timp ce Legea privind refacerea naturii nu reglementează utilizarea acestora, dar oferă spațiu pentru polenizatori, reduce eroziunea solului și ajută la prevenirea inundațiilor și a secetei.

  • Refacerea naturii subminează securitatea alimentară?

Nu! Dimpotrivă, refacerea naturii contribuie la securitatea alimentară pe termen lung. Mitul conform căruia refacerea naturii amenință securitatea alimentară este propagat de industria agroalimentară, care se opune în mod fundamental oricărei acțiuni de mediu. Ecosistemele sănătoase reprezintă baza pentru serviciile ecosistemice esențiale, cum ar fi polenizarea, de care depind sistemele noastre alimentare. Dacă acestea nu sunt restaurate, securitatea noastră alimentară va fi în pericol.

Dacă ți-a plăcut, distribuie