Share

Societatea civilă susține remunerarea corectă a angajaților MMAP

Membrii noștri, 17 organizații puternic implicate în managementul ariilor protejate, doresc ca instituția centrală de resort – un partener constant de dialog, să-și întărească capacitatea instituțională prin remunerarea adecvată a resursei umane. În prezent, motivarea angajaților nu este posibilă într-un cadru defavorizat în raport cu celelalte ministere, în care drepturile salariale sunt ținute la un […]

Membrii noștri, 17 organizații puternic implicate în managementul ariilor protejate, doresc ca instituția centrală de resort – un partener constant de dialog, să-și întărească capacitatea instituțională prin remunerarea adecvată a resursei umane. În prezent, motivarea angajaților nu este posibilă într-un cadru defavorizat în raport cu celelalte ministere, în care drepturile salariale sunt ținute la un nivel derizoriu.

Mai mult, în timp ce resursele de mediu sunt exploatate în interesul dezvoltării, statul alocă cele mai puține resurse financiare pentru mediu, ape și păduri.

Considerăm că modelul de dezvoltare durabilă asumat de România necesită echitate în privința mobilizării resurselor între cei trei poli de dezvoltare – mediu, economie și comunitate. Până în prezent, prin remunerarea derizorie a funcționarilor din aparatul de reglementare și control al mediului, apelor și pădurilor se creează o discriminare voită și o demotivare menită să producă disfuncționalități în activitățile instituțiilor centrale, regionale și locale.

Apreciem că blocarea procesului de majorare a salariilor arată nivelul scăzut de recunoaștere a eforturilor depuse de funcționari și implică o lipsă de responsabilitate față de valorile de patrimoniu și serviciile de mediu pentru care aceștia lucrează.

Suntem solidari cu angajații care au ajuns să își ceară drepturile în stradă și solicităm Parlamentului României și Guvernului să își revizuiască atitudinea față de aceștia, promulgând creșterea salariilor la nivel cu celelalte ministere.

Dacă ți-a plăcut, distribuie