Share

Societatea Ornitologică Română elaborează Planul de Management al sitului Natura 2000 Lacul Beibugeac

Societatea Ornitologică Română a demarat proiectul "Elaborarea Planului de Management al Ariei de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0052 Lacul Beibugeac", finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL “MEDIU”.

Proiectul se va întinde până în anul 2015 și urmărește menținerea statutului favorabil de conservare al biodiversității specifice a bioregiunii stepice prin sprijinirea implementării rețelei Natură 2000. De asemenea, proiectul își propune să promoveze bioregiunea stepică în general și elementele naturale specifice din situl Lacul Beibugeac în mod special, prin derularea activităților de informare și conștientizare a publicului larg.

Lacul Beibugeac se află situat în partea nord-estică a Dobrogei, într-o depresiune înconjurată de mici dealuri, majoritatea devenite terenuri arabile, cultivate în special cu cereale. Lacul Razim se află la mai puțîn de 3 km sud-vest de localitatea Plopu, iar brațul Sfântu Gheorghe la 5 km nord-est. Este situat la 3 km vest de Murighiol și la 27 km sud-est de Tulcea. POS Mediu are ca obiectiv global protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România. Din punct de vedere al mediului, bioregiunea stepică este caracteristică numai României (în Uniunea Europeană) și reprezintă o parte a patrimoniului natural european.

Printre principalele activități care se vor desfășura în cadrul proiectului se numără:

– Identificarea categoriilor de folosință a terenurilor și evidențierea tipului de proprietate din situl Lacul Beibugeac
– Inventarierea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a speciilor cu migrație regulată
– Realizarea unui studiu geologic și hidrogeologic pentru a stabili fluctuațiile și dinamică hidrologică pe termen lung a Lacului Beibugeac
– Elaborarea planului de Management al sitului Natură 2000 Lacul Beibugeac.

Datorită caracteristicilor sale unice, Lacul Beibugeac este o arie de protecție specială avifaunistică, fiind parte a rețelei de arii protejate Natură 2000, și reprezintă una din cele mai importante locuri de cuibărit, hrănire și odihnă pentru speciile de păsări limicole din această bioregiune. Prin implementarea acestui proiect se va elabora planul de management al sitului prin care se vor trasă măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor favorabile menținerii a 36 de specii de păsări protejate la nivel național și European și pentru 49 de specii cu migrație regulată. În mod special, acest proiect va contribui la conservarea unuia din cele mai importante locuri de cuibărit, hrănit și de odihnă a speciilor de păsări limicole (specii de mal sau țărm) din Dobrogea.
Arealul este important mai ales pentru populațiile cuibaritoare a 6 specii de păsări (ciovlica ruginie, prundaras de sărătură, vanturel de seară, ciocintors, piciorong și chirighița cu obraji albi) și pentru 4 specii care iernează aici (cormoranul mic, gașcă cu gât roșu, gârlița mare și lebădă de iarnă).

În perioada de migrație, zona poate să găzduiască mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind un posibil candidat ca sit Ramsar. Lacul Beibugeac reprezintă:

Un ideal loc de hrănire pentru:
– păsările în migrația de primăvară (în lunile martie, aprilie, mai și iunie mii de păsări, în special limicole și rațe poposesc pentru hrană și odihnă aici)
– păsările în migrația de toamna (august, septembrie, octombrie, noiembrie)
– păsările migratoare (în general limicole – păsări de țărm) care se reîntorc din nord imediat după sezonul de reproducere, unele chiar de la sfârșitul lunii iunie și în iulie dintre care multe rămân în zona până toamna târziu
– păsările care cuibăresc pe insulițele de pe lac sau în zonele adiacente lacului (rațe, călifari, ciocîntorși, piciorongi, prundărași de sărătură, chirighițe, pescăruși, ciocârlani, prigorii, dumbrăvence, codobături, lăcari)

Un loc de popas și de odihnă extrem de important pentru:
– păsările în migrație (martie, aprilie, mai, iunie-august, septembrie, octombrie, noiembrie)
– păsări cuibaritoare din Rezervația Biosferei Delta Dunării (aflată în imediată vecinătate)
– păsările cuibaritoare în zona Plopu-Beibugeac
– păsări migratoare care iernează în Dobrogea

Un loc de cuibărit pentru specii ocrotite pe plan național și internațional:
– ciocîntorși, piciorongi, călifari, prundărasi de sărătură, ciocârlani, pescăruși cu cap negru, chire de baltă și chirighițe, codobături galbene.

La ora actuală, majoritatea lacurilor naturale din Dobrogea sunt transformate în pescării, fiind modificate și astfel sunt neadecvate pentru susținerea populațiilor de păsări limicole (specii de mal sau de țărm). Din cauza acestui fapt precum și mulțumită caracteristicilor sale hidro-geografice, lacul Beibugeac rămâne unul cele mai importante locuri de cuibărit, hrănit și de odihnă pentru speciile de păsări limicole din Dobrogea.

 

 

*****
Societatea Ornitologică Română (SOR) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care derulează activități pentru protecția păsărilor și naturii cu sprijinul membrilor, voluntarilor, pe baza de donații și proiecte.
Are răspândire națională în România prin sucursale și grupuri școlare. Din 1997 este partener al BirdLife Internațional – o rețea mondială ce cuprinde peste 100 de organizații naționale pentru conservarea păsărilor și a naturii.

Dacă ți-a plăcut, distribuie