Share

SOS. Legea vânătorii

Coaliția Natura2000 România va solicită în numele membrilor ei să trimiteți spre revizuire Parlamentului proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 – Pl-X nr. 280/2013, adoptat de Camera Deputaților în 25 februarie 2015 și trimisă spre promulgare. Această Lege aduce prejudicii grave dreptului de proprietate garantat […]

Coaliția Natura2000 România va solicită în numele membrilor ei să trimiteți spre revizuire Parlamentului proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 – Pl-X nr. 280/2013, adoptat de Camera Deputaților în 25 februarie 2015 și trimisă spre promulgare. Această Lege aduce prejudicii grave dreptului de proprietate garantat constituțional în România și va atrage automat avizul de Infringement al Comisiei Europene pentru încălcarea Directivei 2009/147/CE privind Conservarea Păsărilor Sălbatice.

În formă sa actuală, proiectul conține prevederi care încalcă drepturile constituționale și legislația națională care transpune directive europene obligatorii pentru România ca stat membru UE, pe trei domenii principale:

1. Încălcarea dreptului de proprietate – prin excluderea proprietarilor și a asociațiilor de proprietari de terenuri de la atribuirea directă în gestiune a fondurilor cinegetice și introducerea dreptului de servitute pentru vânători pentru toate proprietățile din fondurile de vânătoare.

2. Încălcarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, care a avut ca scop reglementarea perioadelor de vânătoare pentru a răspunde avizului de Infringement al Comisiei Europene pentru România – prin prelungirea perioadei legale de vânătoare la 5 specii de păsări din Anexa 1.

Avizul CE este explicat chiar în preambulul legii care tocmai a fost modificată:

”În conformitate cu art. 258 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană a emis avizul motivat privind un caz de “infringement”, referitor la faptul că, prin stabilirea unor perioade de vânătoare care nu asigură un regim complet de protecție, România nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la art. 7 alin. (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (versiunea codificată). În aceste condiții, Comisia Europeană invită România să ia măsurile necesare pentru a se conforma avizului motivat până la data de 1 decembrie 2010, sub sancțiunea declanșării procedurii de infringement împotriva României cu consecințe deosebite, atât financiare, cât și administrative.”

3. Încălcarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, ce transpune prevederile Directivei Habitate a UE – prin eliminarea prevederilor care asigură managementul și evaluarea speciilor de interes cinegetic din ariile naturale protejate în conformitate cu prioritățile de conservare a biodiversității din aceste zone.

Vă transmitem anexat toate observațiile noastre la articolele propuse în proiectul de Lege, grupate pe cele trei domenii problematice identificate. Toate acestea justifică retrimiterea legii către Parlament, pentru a realiza un proiect de lege care să corespundă atât cadrului legislativ național, cât și european.

Coaliția Natura2000 România este o federație de organizații neguvernamentale care au ca scop să contribuie la managementul eficient al ariilor naturale protejate în România și la sprijinirea acțiunilor de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice la nivel național. Membrii federației sunt custozi de arii naturale protejate, cu experiență de peste 10 ani în conservarea naturii în România.

Domnule Președinte, facem apel la dumneavoastră ca garant al respectării Constituției și ca promotor al poziției României în Uniunea Europeană, pentru a cere Parlamentului rediscutarea și modificarea acestui proiect de Lege.

Vă mulțumim.

Cu deosebit respect,

Luminița Tanasie
Director Executiv
Coaliția Natura2000 România

Lista membrilor Federației Coaliția Natură 2000 România

1. Asociația ,,ALTITUDINE”
2. Asociația ,,ASOCIAȚIA PENTRU PROTECȚIA LILIECILOR DIN ROMÂNIA”
3. Asociația ,,ASOCIAȚIA RANGERILOR DIN ROMÂNIA”
4. Asociația ,,CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BIHOR”
5. Asociația ,,GRUPUL MILVUS”
6. Asociația ,,NATURA TRANSILVANIEI”
7. Asociația ,,Organizația GeoEcologica ACCENT”
8. Asociația PESCARILOR SPORTIVI ,,AQUA CRISIUS”
9. Asociația ,,SALVAȚI DUNĂREA ȘI DELTA”
10. Asociația ,,SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ SATU-MARE”
11.Asociația ,,SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ / BIRDLIFE ROMÂNIA”
12. Asociația ,,WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA”
13. Asociația ECO Civică
14. Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă „ALUTUS”
15. Fundația ,,CONSERVATION CARPATHIA”
16. Fundația ,,PROPARK – Fundația pentru Arii Protejate”

DESCĂRCAȚI DE AICI OBSERVAȚIILE COALIȚIEI NATURĂ 2000

Dacă ți-a plăcut, distribuie