Share

Păsările din Marea Neagră

 

Păsările din Marea Neagră este un proiect care are ca scop identificarea de Arii Marine de Importantă Avifaunistică, primul pas către desemnarea ulterioară a acestora ca  Arii Marine de Protecție Specială Avifaunistică (situri Natura 2000). La fel ca și în cazul ariilor terestre, aceste acțiuni vor conduce la un management sustenabil al acestor situri, astfel încât protecția și conservarea speciilor să fie amplificate, în concordanță cu Directiva Păsări.

Coasta sudică a Marii Negre are o importanță deosebită pentru conservarea resurselor marine și a biodiversității în regiune. Există o probabilitate mare ca păsările marine care cuibăresc în multe alte țări (atât din UE, precum Grecia, Italia și Malta, cât și țări din Nordul Marii Negre, precum Ucraina) să fie întâlnite și în apele din România, Bulgaria și Turcia, în anumite perioade ale anului, pentru a caută hrană. Proiectul  “Păsările din Marea Neagră” are ca scop furnizarea de informații asupra zonelor cheie pentru păsările de mare din sudul Mării Negre, cu relevanță pentru mai multe țări și specii, la nivel regional și al UE.

Comisia Europeană a cerut statelor membre ale UE să vină cu propuneri pentru completarea componenței marine a proiectului Natura 2000 până în anul 2008 sau, acolo unde acest lucru nu a fost posibil, să indice măsurile pe care urmează să le adopte pentru a asigura că aceste situri pot fi desemnate cât mai repede posibil.

Cu toate acestea, nu au fost realizate studii asupra situației critice în care se află păsările –  din cauza lipsei hranei și a zonelor de odihnă – de-a lungul coastei europene a Mării Negre sau în Turcia (țară candidată la UE). Această lipsă de date reprezintă o amenințare critică pentru conservarea speciilor marine din Marea Neagră.

Chiar dacă zonele de cuibărit sunt cunoscute, există foarte puține informații cu privire la zonele principale de hrănire și odihnă. Aceste păsări, care sunt protejate în zonele terestre de cuibărit, nu se află la adăpost în mediul marin, care are o importantă crucială de-a lungul ciclului lor de viață.

Pentru a include aceste zone în rețeaua Natura 2000 este nevoie de realizarea unor cercetări concrete, folosind o serie de tehnologii și metodologii standardizate, dezvoltate de BirdLife International.

Din cauza lipsei de informații cu privire la distribuția păsărilor marine pe teritoriul Mării Negre, România și Bulgaria se află în acest moment mult în urmă cu îndeplinirea obligațiilor impuse de Uniunea Europeană cu privire la desemnarea SPA-urilor marine (Arii de Protecție Specială Avifaunistică).

Dacă ți-a plăcut, distribuie