Share

Proiectul de cartare a pădurilor cu importanță biologică ridicată

Un indicator pentru pădurile cu importanță biologică ridicată este maturitatea (rezultatul unei durate mari de existență a acesteora, caracterizată prin evoluție naturală). Pădurea trebuie să fie de asemenea suficient de întinsa ca să permită supraviețuirea pe termen lung a populațiilor speciilor rezidente. Asemenea calități sunt acum foarte rare în Europa, unde majoritatea pădurilor au fost folosite în ultimele secole de către societatea umană și care au nevoie acum de refacere și protecție. Identificarea pădurilor cu importanță biologică ridicată (BIFs) și vizualizarea distribuției acestora cu ajutorul hărților reprezintă un pas preliminar în direcția conservării acestor valori naturale și a managementului durabil al acestora. 

BIFs reprezintă de asemea o componentă de bază a unei rețele ecologice funcționale la nivel zonal, regional (sau în anumite cazuri chiar mai larg) și joacă un rol crucial: atât de puncte fierbinți (concentrări) de biodiversitate cât și de coridoare ecologice. Sunt habitate care găzduiesc specii rare și amenințate iar uneori ele însele reprezintă ecosisteme forestiere amenințate.

Background

Cartarea BIF a avut loc în acest context pentru prima dată în Țările Baltice (Baltic Forest Mapping BFM), un proiect relizat în colaborare de către BirdLife Finlanda, WWF și partenerii BirdLife din Estonia, Letonia și Lituania. Proiectul a fost finalizat în 2003. Începând cu 2005 proiectul a fost implementat în Polonia și Belarus (BPFM) de către European Forest Task Force din cadrul BirdLife (FTF), împreună cu partenerii BirdLife din aceste țări.

Scopul principal a fost identificarea și cartarea pădurilor cu (potențial) importanță biologică ridicată în România și Bulgaria, revizuirea statutului actual de protecție al acestora și propunerea unor măsuri concrete de management. BIFs în Bulgaria și România au fost selectate pe baza unui set de criterii generale adaptate la condițiile locale.

Proiectul a fost lansat în martie 2007 și a durat doi ani.

Finanțatorul proiectului este Aage V. Jensen Charity Foundation, din Danemarca.

Rezultate

Rezultatul proiectului a fost elaborarea unei baze de date GIS obținută în urmă procesului de filtrare a bazelor de date forestiere existente. În plus, baza de date a fost completată din alte surse (baze de date ale altor instituții, imagini satelitare, verificări în teren etc.) Baza de date este organizată pe trei nivele (arboret, nivel superior de organizare , caroiaj complex de 25 de hectare). Rezultatele BRFM sunt prezentate într-un mod ușor accesibil și pot fi vizualizate de către publicul interesat pe internet (vezi site-ul oficial al proiectului aici). De asemenea rezultatele vor fi disponibile și pe CD-ROM. Informațiile sensibile – precum prezența unor specii amenințate – nu vor fi făcute publice.

Folosirea rezultatelor

Hărțile rezultate împreuna cu bazele de date din Bulgaria și România pun în evidență extinderea și starea rețelei de păduri protejate, ca întreg funcțional. Cartarea va putea identifica eventualele lacune în rețeaua existentă – rezultate care vor ajuta la identificare unor păduri (de un anumit tip) care vor fi necesare în completarea rețelei, precum și la identificarea zonelor care necesită reconstrucție ecologică. Rezultatele vor putea ajuta la viitoarele planuri de management (și amenajamente) precum și procesul de certificare forestieră (FSC – care cere protecție eficientă pentru pădurile cu valoare ridicată de conservare – HCVFs – conform articolului 9 FSC). Baza de date on line poate fi de asemenea folosită în cercetarea științifică, în dezvoltarea turismului, în educație ecologică precum și în promovarea conservării.

Coordonarea și conducerea proiectului

Proiectul a fost coordonat de European Forest Task Force din cadrul BirdLife

Președintele comitetului de coordonare: Dr. Andrzej Bobiec (atb.ftf@gmail.com)

Coordonatorul proiectului: Diyana Kostovska (diyana.kostovska@bspb.org)

Implementarea proiectului

Proiectul a fost implementat în cooperare de către Societatea Ornitologică Româna (SOR/BirdLife România) și Societatea Bulgară pentru Protecția Păsărilor (BSPB/BirdLife Bulgaria)

Cristi Domsa (cristi.domsa@sor.ro) – National Forest Officer, SOR

Vanya Ratarova (vanya.ratarova@bspb.org) – National forest officer, BSPB

Dacă ți-a plăcut, distribuie