Share

Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior

Bazinul inferior al Prutului reprezintă o zonă umedă de mare interes avifaunistic, atât pentru România, cât și pentru sud-estul Europei. Valea râului Prut se află pe rutele de migrație ale păsărilor ce cuibăresc pe teritoriul continentului eurasiatic. Multe specii de păsări acvatice și limicole își găsesc, în acest spațiu, loc de popas și de refugiu, hrană și condiții prielnice pentru cuibărit. Vecinătatea Deltei Dunării conferă zonei o importanță deosebită, deoarece aici se face intrarea în Delta propriu-zisă.

Ca urmare a cercetărilor ornitologice realizate în teren și a necesității protecției speciilor de păsări și a habitatelor acestora în zona Prutului Inferior, SOR a propus pentru desemnare ca situri în cadrul rețelei Natura 2000, următoarele zone, declarate Arii de Protecție Specială Avifaunistică (S.P.A.) în cadrul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior: Brateș, Lunca Prutului – Vlădești – Frumusița și Mața – Cârja – Rădeanu.

Din noiembrie 2005, Societatea Ornitologică Română desfășoară și un proiect pentru îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior , în parteneriat cu Agenția Regională pentru Protecția Mediului Galați, Universitatea București – Centrul pentru Cercetări de Mediu și Efectuarea Studiilor de Impact și Direcția Silvică Galați.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul LIFE Nature și prevede activități menite să limiteze problemele cauzate de activitățile umane (agricultura, păstoritul, pisciultura, turismul) și să restabilească echilibrul ecologic în interiorul Parcului.

Într-o prima fază, proiectul a creat cadrul necesar pentru stabilirea structurii administrative și elaborarea unui plan de management integrat al Parcului, aprobat de autoriățile locale. Au fost desemnate un număr de patru Arii Speciale de Protecție Avifaunistică în cadrul viitoarei rețele Natura 2000 și au fost derulate activități științifice de inventariere și monitorizare a florei și faunei Parcului și activități de recontructie ecologică.

De asemenea, au fost organizate activități de conștientizare a publicului și au fost create facilități pentru sublinierea valorilor ecologice ale Parcului: amenajarea a două puncte informaționale (la ARPM Galați și în comună Oancea), instalarea a 7 turnuri de observație, a 7 panouri de avertizare și informare, a unor bănci și tomberoane, precum și asigurarea pazei Parcului.

Dacă ți-a plăcut, distribuie