Share

It is time!

Presiunea pe care o punem asupra planetei noastre este enormă și cel puțin un milion de specii sunt în prezent în pericol de dispariție. A sosit timpul pentru acțiune. Prin colaborare cu BirdLife International, dorim sprijinirea activităților legate de climă și biodiversitate prin crearea Consiliului Tinerilor Lideri BirdLife International.

Misiunea noastră este de a proteja păsările, habitatele lor și biodiversitatea globală, colaborând cu oamenii pentru a folosi în mod sustenabil resursele naturale.

Suntem o familie globală, din care fac parte peste 115 parteneri internaționali, care acoperă toate continentele, peisajele terestre și marine.

 

Pentru a salva planeta, natura și speciile, folosim știința fundamentală despre păsări, colectăm și analizăm date din întreaga lume, pentru a implementa apoi cele mai eficiente și inovatoare măsuri de conservare.

 

 

Suntem sursa științifică oficială de informații despre păsări pentru Lista Roșie a IUCN.

Am identificat și documentat peste 13.000 de zone importante pentru păsări și biodiversitate (IBAs), locuri de importanță globală pentru conservarea păsărilor și a altor elemente de biodiversitate. Am creat instrumente practice pentru conservare și o abordare integrată mai largă a conservării și a utilizării durabile a mediului natural.

Migrația păsărilor este una dintre marile minuni ale lumii naturale. Logo-ul nostru, chira arctică, migrează de la un pol la altul al planetei între zonele de reproducere și locurile de iernare – păsările migratoare nu își aleg rutele la întâmplare, ele urmăresc rutele de migrație, 8 super-autostrăzi pentru păsări, pe traseul cărora se opresc, se odihnesc și se hrănesc pe parcursul migrației, adesea într-una dintre zonele identificate de noi.

 

La BirdLife colaborăm cu comunitățile locale, care se află de-a lungul acestor căi de migrație pentru a proteja păsările și biodiversitatea într-un mod integrat pentru a obține cele mai bune rezultate de conservare.

 

Rețeaua noastră de peste 2 milioane de „păsărari”, oameni de știință și voluntari locali ne ajută să urmărim, să analizăm, să conservăm și să înțelegem fiecare specie de pasăre din lume.

 

Ne organizăm munca în mod strategic în jurul speciilor, siturilor, societății și sistemelor – conectând păsările, habitatele, natura și oamenii.

 

În acest fel, putem aborda în mod eficient cauzele care stau la baza distrugerii planetei noastre, ne putem schimba comportamentul și alegerile pentru a asigura viitorul copiilor și nepoților noștri.

Principiile noastre se bazează pe o regenerare verde, albastră, justă și durabilă. Acest lucru înseamnă:

Recunoașterea dreptății sociale înseamnă recunoașterea dreptului la un mediu sănătos. Omenirea depinde de natură, care ne oferă diverse bunuri și servicii esențiale pentru supraviețuirea umanității. O refacere ecologică poate proteja bunăstarea populațiilor vulnerabile care sunt cel mai grav afectate de distrugerea naturii, asigurând ecosisteme sănătoase și structuri economice durabile. Acest lucru crește rezistența comunităților la schimbare și le oferă oportunități de a-și îmbunătăți mijloacele de trai și bunăstarea.

  • Aducerea tuturor la aceeași masă: pentru a asigura schimbarea pe scară largă, este nevoie să construim acorduri și parteneriate cu diferite sectoare ale societății, reunind comunitățile locale, organizațiile societății civile, întreprinderi, guverne și multe altele.
  • Integrarea naturii în politicile și practicile noastre: conservarea naturii funcționează cel mai bine atunci când este inclusă chiar în etapa de planificare. Trebuie să ne reimaginăm economiile și să ne măsurăm progresul nu doar prin banii din bancă, ci și prin bunăstarea oamenilor și a mediului. În plus, companiile trebuie să treacă la modele de afaceri durabile care să aducă beneficii oamenilori și naturii.

  • Recunoașterea importanței naturii pentru viața noastră de zi cu zi: O refacere recuperare ecologică trebuie să fie susținută participarea și sprijinul publicului larg. Prin educarea oamenilor și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța naturii, îi vom inspira să susțină protecția acesteia.

  • Investiții în acțiuni pozitive pentru natură: finanțarea ar trebui să fie redirecționată din subvenții și activități care dăunează mediului, către investiții care sunt durabile și de pe urma cărora beneficiază oamenii și natura.

  • O regenerare albastră, dar și verde: ecosistemele marine joacă un rol uriaș în reglarea climei și susțin viețile și mijloacele de trai a milioane de oameni din întreaga lume. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt protejate în conformitate cu acordurile internaționale de mediu existente.

  • Abordarea simultană a biodiversității și a crizelor climatice: Schimbările climatice și conservarea naturii nu sunt probleme separate – sunt strâns legate și conectate adesea între ele. O redresare ecologică trebuie să fie aliniată cu obiectivele existente în materie de climă și biodiversitate, inclusiv cu Acordul de la Paris și cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Abordând împreună aceste probleme, putem contribui la reducerea emisiilor, la creșterea rezilienței și la îmbunătățirea mijloacelor de trai, toate ajutând la refacerea naturii.

  • Un viitor sănătos depinde de o recuperare verde și albastră: Să recunoaștem: viitorul planetei este în joc, iar deciziile luate în acest an vor decide soarta noastră pentru generațiile viitoare. Trebuie să înțelegem faptul că protejarea naturii va spori bunăstarea umanității și, astfel, omenirea va avea asigurat un viitor sănătos.

Sursa informații: BirdLife International