conservarea soimului dunarean

Cuiburi artificiale noi pentru șoimii dunăreni din Dobrogea

Odată cu venirea primăverii am început o nouă acțiune din planul de conservare a populației de șoimi dunăreni din sudul României, parte a proiectul Asigurarea refacerii populației șoimului dunărean, specie periclitată în Bulgaria și sudul României (LIFE20 NAT/BG/001162). Până la sfârșitul acestui an vor fi montate 60 de cuiburi artificiale pentru a asigura noi și cât mai sigure locuri de cuibărit pentru această specie amenințată.

Panouri informativ-educative pentru protejarea șoimului dunărean

Din 11 aprilie 2024, în localitățile Adamclisi și Saraiu este semnalată prezența șoimului dunărean, dar și derularea proiectului Life for Falcons în siturile Natura 2000 Aliman-Adamclisi și Stepa Saraiu–Horea, proiect dedicat conservării acestei specii rare de șoim, clasificată Periclitată, conform Listei Roșii atât în România, cât și în Bulgaria.