Share

Conservarea șoimului dunărean în NE Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia

Proiectul pune accentul pe crearea și protecția unor locuri potrivite de cuibărit, prin crearea unor habitate potrivite șoimilor dunăreni și prin amplasarea unor cuiburi artificiale.

Eforturile proiectului se concentrează pe înțelegerea mai bună a preferințelor de hrănire și de habitat ale șoimilor dunăreni, pe introducerea unor măsuri de management propice pentru habitatul popandaului (Spermophilus citellus) – hrană favorită a șoimilor dunăreni, măsuri ce urmează să fie implementate în situri Natura 2000, și pe elaborarea unei propuneri pentru modificarea sistemului de subvenționare prin măsurile de agro-mediu în favoarea unui management adecvat al habitatelor relevante pentru specia țintă.

În anumite habitate pentru șoimi vor avea loc activități de repopulare cu popândăi.

Activitățile proiectului cuprind și activități prevăzute pentru scăderea mortalității. Acestea includ izolarea stâlpilor de medie tensiune în apropierea cuiburilor și în habitate folosite de șoimii dunăreni, precum și păzirea cuiburilor, acțiune prin care va scădea numărul cuiburilor distruse.

Cu ajutorul transmițătoarelor satelitare va fi evaluată dinamică șoimilor în timpul migrației și se vor colecta informații referitoare la zonele de iernare. Tot cu ajutorul acestor transmițătoare va fi posibilă identificarea habitatelor utilizate de către păsările adulte în acele zone unde funcționează sau sunt planificate parcuri eoliene. Scopul acestei acțiuni este de a înțelege mai precis impactul turbinelor eoliene asupra șoimilor dunăreni. Rezultatele obținute vor fi utilizate în viitor în procesele de  proiectare și autorizare a noilor parcuri eoliene.

Se vor demara multiple activități de comunicare dedicate în primul rând agricultorilor, fermierilor, vânătorilor și politicienilor atât la nivel local, cât și la nivel național, iar pentru publicul larg vor fi amplasate panouri informative. Scopul acestor activități este de a crește gradul de conștientizare în rândul grupurilor țintă și de a obține sprijin pentru protecția șoimilor dunăreni.

Pentru a putea evalua schimbările în tendințele populației, cât și succesul acțiunilor de conservare a proiectului, un amplu program de monitoring ne va informa despre schimbările în populațiile de  Falco cherrug respectiv Spermophilus citellus.