Share

Conservarea șoimului dunărean în NE Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia

Principalii factori care pot afecta populația șoimului dunărean sunt următorii: degradarea cuiburilor naturale, degradarea habitatului de hrănire, pierderea resurselor de hrană, creșterea mortalității cauzate de electrocutare sau vânare, rata scăzută de cuibarire din cauza prăbușirii cuiburilor naturale, deranjul antropic, rata de mortalitate ridicată în timpul migrării și în cartierele de iernare.